Wat doet PMB

Iedereen is gelijk!


Wat doet PMB

Het PMB Eersel deelt de meningen van mensen met een beperking.

Het VN-verdrag is hierbij een belangrijk uitgangspunt. Dit mensenrechtenverdrag bevat 22 standaardregels over kansen voor mensen met een beperking.

Hoe doet PMB dat?
 • Door deel uit te maken van de Adviesraad Sociaal Domein gemeente Eersel.
 • Door een nauwe samenwerking met de gemeente Eersel en andere instanties (o.a. WÉL!zijn de Kempen/Cordaad, dorpsraden en leefbaarheidsgroepen).
 • Door samen te werken met de lokale, regionale en de landelijke belangenorganisaties.
 • Door de toegankelijkheid te stimuleren van openbare gebouwen en openbare ruimten in de gemeente Eersel.
 • Door jong en oud bewust te maken, wat een belangrijke rol speelt bij het accepteren van mensen met een beperking. Het scholenvoorlichtingsproject van PMB is hier een voorbeeld van.
 • Door het geven van adviezen, meedenken bij bijvoorbeeld een aanpassing van horecagelegenheden en winkels.
 • Door middel van onder andere publiciteit, gerichte akties (organiseren van activiteiten) en diverse projecten.
Voorbeelden
 • Zoveel mogelijk, voorafgaand aan een nieuwbouwplan, met de gemeenten om de tafel te gaan om nieuwbouwprojecten alvast te bekijken. Dit om te voorkomen, dat na de oplevering hoge kosten gemaakt moeten worden om een gebouw toegankelijk te maken.
 • Een handboek vervoer voor mensen met een beperking is samengesteld. Zie projecten – Vervoer.  Het handboek geeft informatie over reizen met openbaar vervoer, parkeren, aanvraag rolstoelen etc.
 • Deelname aan de Week van de Toegankelijkheid.
 • Het scholenvoorlichtingsproject.
 • Organiseren van rolstoelwandelingen.
 • Het stimuleren van toegankelijke ommetjes (rolstoelwandelingen).
 • PMB maakt deel uit van de Inclusie agenda werkgroep.

ANBI

Fiscaal nr. ANBI: 8059 87 071 
KvK-nummer: 410 94 259

© PMB Eersel Alle rechten voorbehouden. Ondersteund door Reclamestudio Digi-Z.