Skip to main content

VERKIEZINGEN: nieuwe gemeenteraad

Mail aan alle politieke partijen van de gemeente Eersel

Eersel, 10 december 2021

Betreft: Gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022.

Geacht heer, mevrouw,

Op 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Ongetwijfeld bent u reeds druk bezig met het verkiezingsprogramma. Wij willen daar een bijdrage aan leveren door aandachtspunten aan te dragen.

1. Hebt u in uw partijprogramma apart aandacht besteed aan inclusief beleid.

2. Hoe gaat u daar de komende vier jaar invulling aan geven.

3. Wat denkt u in deze periode concreet te bereiken op het gebied van inclusie.

4. Maak een verkiezingsprogramma zo leesbaar mogelijk: een niet te klein lettertype; geen moeilijke woorden; gebruik korte zinnen. Als u het op uw website plaatst, biedt dan de voorleesfunctie aan.

5. Zorg bij een debatbijeenkomst voor een toegankelijke locatie.

6. Betrek mensen met een beperking bij het samenstellen van het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst.

Wij volstaan met deze punten en willen u niet belasten met volle pagina’s ideeën. Mocht u toch meer willen weten dan kunt u onze website en die van Ieder(in) raadplegen: www.pmbeersel.nl en www.iederin.nl/gemeenteraadsverkiezingen-2022.

Wij zien graag een antwoord op dit schrijven.

U kunt tevens uw verkiezingsprogramma mailen naar info@pmbeersel.nl of telefonisch contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groet,

Kies je gemeenteraad

VERKIEZINGEN: nieuwe gemeenteraad

Een politieke partij kan het verschil maken!

Algemene toegankelijkheid is de norm

Op 16 maart 2022 mogen we weer stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Hét moment om aandacht te vragen voor een inclusieve en toegankelijke gemeente. Oftewel een gemeente waarin

IEDEREEN MEE DOET, MEE TELT en ZICH WELKOM VOELT.

Het VN-verdrag

Het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking en chronische zieken is inmiddels ruim vijf jaar van kracht. Het VN-verdrag gaat over noodzakelijke mensenrechten. Toegang tot zorg, vervoer, gebouwen, onderwijs, arbeid, verkiezingen en informatie. Een toereikend inkomen. Een passende woning. Veel mensen met een beperking ervaren nog niet dat zij op voet van gelijkheid kunnen meedoen. Ondanks meer aandacht voor het onderwerp staan mensen met een beperking op al deze terreinen nog steeds op achterstand.

Een toegankelijke en inclusieve samenleving heeft voordelen voor iedereen. Het raakt ook iedereen, rechtstreeks of via een omweg.

Het is dan ook belangrijk dat woorden, zoals inclusie(f), toegankelijkheid, VN-verdrag, mensenrechten, gelijke kansen, gelijke behandeling, gelijke rechten, beperking en participatie (meedoen) in het verkiezingsprogramma van elke politieke partij staan.

Waar staat jouw partij voor?

Vindt de partij waarop je stemt het ook belangrijk dat iedereen mee kan doen? Betrekt jouw partij jou als inwoner bij zijn aanpak.

Het actief betrekken van burgers met of zonder beperking is van groot belang. Een mooi voorbeeld hiervan is de campagne “Niets over ons zonder ons”. De campagne wil aangeven, dat het VN-verdrag voor de mensenrechten niet uitgevoerd kan worden zonder de mensen waar het om gaat erin te betrekken.

De gemeenteraadsverkiezingen zijn dan ook hét moment om hier verandering in te brengen.

Inclusie en toegankelijkheid beginnen lokaal.

Het gaat de komende verkiezingen ook over het terugwinnen van vertrouwen. Over een overheid die naast zijn inwoners staat. Een overheid die ervoor zorgt dat mensen de zorg en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben om mee te doen. De lokale politiek kan het verschil maken.

Alleen door rekening te houden met elkaar; begrip te tonen, inleven in een ander, kunnen we er samen voor zorgen dat iedereen mee kan doen. Dat we een toegankelijke en inclusieve samenleving krijgen. Het wij-gevoel. Alleen samen kunnen wij dit voor elkaar krijgen.

Inclusie en toegankelijkheid begint dan ook lokaal, in jouw dorp, bij jou als inwoner.

Een algemene toegankelijke samenleving zou de norm moeten zijn. Dus vanzelfsprekend, gewoon normaal.

In de gemeente Eersel is een werkgroep ‘Inclusie agenda’ actief. Het is belangrijk dat deze werkgroep stappen kan maken en haar plannen kan uitvoeren. Daarom heeft deze werkgroep de steun van de politieke partijen hard nodig om lokaal, in onze dorpen, een toegankelijke, inclusieve en prettige leefomgeving te realiseren. Samen komen we ver!

Dus neem eens een kijkje in het verkiezingsprogramma van de politieke partijen in de gemeente Eersel…

bij welke partij staat toegankelijkheid en inclusie hoog in het vaandel?!

Een toegankelijke en inclusieve gemeente, laten we ons daar sterk voor maken.


Februari 2022

Platform voor Mensen met een Beperking gemeente Eersel

www.pmbeersel.nl

Inclusief coalitieakkoord

Mail aan Griffie en Bestuurssecretariaat gemeente Eersel

29 maart 2022

Geacht college, geachte heer Van Bree,

In de bijlage treft u een brief voor het college van B&W en de gemeenteraadsleden van de gemeente Eersel.

Het PMB wil hiermee het belang van een inclusieve samenleving benadrukken.

@ de heer H. van Bree

Deze brief is niet alleen bedoeld voor alle gemeenteraadsleden, maar zeker ook voor degenen die werken aan het coalitieakkoord, dat zal worden samengesteld in vervolg op de verkiezingsuitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen van maart jl.

Wilt u me helpen en deze brief aan hen doorsturen?

Alvast dank en vriendelijke groet,

Namens Platform Mensen met een Beperking
Riny Castelijns, secretaris

Leerlingen van het Rythovius College gaan op pad met een rolstoel en blindengeleidestok met oogmasker

Leerlingen van het Rythovius College brengen de toegankelijkheid in kaart!

Ervaar hetzelf en doe de checklist!

Wij zitten op het Rythovius College en we kregen de kans om een dagje mee te lopen met het PMB Eersel (Platform voor Mensen met een Beperking gemeente Eersel). Dit hield in dat we gingen kijken hoe het was om een lichamelijke beperking te hebben en hoe je daar in het dagelijks leven mee om gaat.

Als eerst kregen we uitleg van een ervaringsdeskundige die ons vertelde hoe haar eigen ervaringen zijn. Na deze uitleg kregen we een routebeschrijving met daarop bepaalde plekken in Eersel waar we langs moesten gaan om daar een checklist in te vullen.

We moesten naar de Jumbo, daar kregen we per persoon 1 euro om iets te kopen. We hadden een rolstoel, blindengeleidenstok en een ooglapje per groepje. Met deze middelen konden we de checklist afvinken.

Nadat we bij de Jumbo waren geweest, die overigens goede faciliteiten had voor mensen met een beperking, gingen we een rondje lopen en kijken of er voldoende hulpmiddelen waren op straat bij het oversteken voor blinden en mensen in een rolstoel.

Nadat we dat hadden onderzocht zijn we door gelopen naar Lunch & More. Daar kregen we van het PMB Eersel een drankje op hun kosten. Ook daar hebben we de checklist ingevuld en alles zag er net, zoals bij de Jumbo goed uit. Ook hebben we bij Lunch & More een brief voor de eigenaar achter gelaten.

Dit alles vonden wij heel leerzaam en goed om een keer mee te maken. We willen het PMB Eersel bedanken voor deze ervaring.

Geschreven door: Sarah Vangheluwe, Robin van Buul en Britt Geerts van het Rythovius College.

12 april 2022

Bijeenkomst/uitwisseling gehandicapten platforms uit de regio

In november 2021 is het ROG (Regionaal Overleg Gehandicapten platforms) opgeheven. Daar een uitwisseling zeer nuttig is, gezien dezelfde onderwerpen en doelen, is besloten jaarlijks een uitwisseling te organiseren op toerbeurt.

Het PMB Eersel heeft als eerste platform aangeboden in het voorjaar van 2022 een bijeenkomst te organiseren. De uitwisseling heeft plaatsgevonden op 21 april 2022. Een interessante en waardevolle bijeenkomst met een grote opkomst.

Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Veldhoven zal de eerstvolgende uitwisseling organiseren.

21 april 2022

Week van de Toegankelijkheid 2022

3 tot en met 8 oktober 
Logo Week van de Toegankelijkheid

Ook dit jaar doet het Platform voor Mensen met een Beperking gemeente Eersel
(PMB Eersel) mee aan de Week van de Toegankelijkheid.

Week van de Toegankelijkheid

In de Week van de Toegankelijkheid wordt er landelijk aandacht gevraagd voor mensen met een beperking. Iedereen moet mee kunnen doen of op zijn minst welkom zijn. Dit mensenrecht is vastgelegd in het VN-verdrag Handicap.

Het woord toegankelijkheid heeft een hele brede betekenis. Van fysieke, digitale tot sociale toegankelijkheid.

De activiteiten van het PMB Eersel richten zich dit jaar op de fysieke als sociale toegankelijkheid.

www.weekvandetoegankelijkheid.nl


VOORKOM SCHADE…

HOUD DE STOEP VRIJ!

In de week van 3 t/m 8 oktober gaan vrijwilligers van het PMB Eersel in de dorpen van de gemeente Eersel de straten op. Om mensen bewust te maken van de gevolgen van onjuist, onbedoeld parkeren op de stoep. Flyers/kaarten worden uitgedeeld om inwoners hierop attent te maken.

VOORKOM SCHADE… HOUD DE STOEP VRIJ!

Een ruim en veilig loopgedeelte voorkomt ongelukken, dat iemand gewond raakt en schade aan jouw voertuig.

Veel dingen zijn niet zo vanzelfsprekend voor iedereen. Als je je daar bewust van bent, begrip hiervoor op kunt brengen, heb je al een stap in de goede richting gezet.

Platform voor Mensen met een Beperking Gemeente Eersel

TIPS:
https://pmbeersel.nl/toegankelijkheid/#houddestoepvrij
https://parkerenleren.nu

Flyer Houd de stoep vrij

Jaarlijks verblijdt Toer- en Wielerclub Hapert een goed doel met een geldbedrag

Op 30 oktober jl. organiseerde Wielerclub Hapert weer haar jaarlijkse

ATB Classic Scherpenheuvel- Hapert.  

Dit jaar reden de fietsers van ‘Altaar naar Altaar’; ze vertrokken vanaf de Basiliek in Scherpenheuvel (de fietsers worden daar nog ouderwets gezegend voordat ze vertrekken) en reden naar de kerk van Hapert, die nu is opgenomen in het nieuwe MFA in Hapert.

Deze wielerclub heeft de goede gewoonte om een deel van de opbrengst van deze tocht te doneren aan een ‘goed doel’, om ‘het bewegen’ te stimuleren.

Dit jaar mocht het Platform voor Mensen met een Beperking gemeente Eersel de donatie in ontvangst nemen en daar zijn we natuurlijk erg blij mee!

De cheque werd door voorzitter Roos van Tour- en Wielerclub Hapert overhandigd aan Thjeu Houben, voorzitter van het PMB Eersel.

Wielerclub Hapert overhandigt de cheque van 750,00 Euro aan PMB Eersel

Het boekje ‘Hallo .. hoe kan ik je helpen’

Het Platform voor Mensen met een Beperking gemeente Eersel heeft een boekje samengesteld. Het is een boekje vol tips om op een prettige manier met elkaar om te gaan. Gewoon welkom zijn/voelen is voor iedereen belangrijk.

Met het boekje ‘Hallo…hoe kan ik je helpen’, vragen we  speciale aandacht voor sociale toegankelijkheid. Sociale toegankelijkheid gaat over de manier waarop we met elkaar omgaan. In een sociaal toegankelijke samenleving ontvangen we elkaar overal gastvrij en houden we rekening met elkaars wensen en mogelijkheden. Zoals we dat hier in de gemeente zeggen: “iedereen is gewoon welkom”.

Het boekje ‘Hallo .. hoe kan ik je helpen’

Het eerste exemplaar van het boekje ‘Hallo … hoe kan ik je helpen’ is officieel overhandigd aan wethouder Eric Beex. Hij zegt: “Het is zo belangrijk dat iedereen mee kan doen, mee telt, welkom is én het gevoel heeft erbij te horen. Daar staan we in de Gemeente Eersel voor!” 

Geïnspireerd door MEE NL en WTG (Werkgroep Toegankelijk Groningen)

Nieuwsbrief / jaarverslag 2022