Schouwen

Obstakelvrije openbare ruimten!

Wat is een schouw?

Het uitwisselen van ervaringen, het in beeld brengen van de obstakels, euvels waar men op straat, in de wijk hinder van ondervindt. Praktijk en theorie liggen vaak niet op een lijn.

Op deze manier zijn de problemen, waar men tegen aanloopt, gemakkelijker oftewel laagdrempeliger bespreekbaar.

Deelnemende partijen zijn de gemeente Eersel, dorpsraden, buurtbewoners, leden van PMB Eersel.

Want leefbare dorpen maken we samen

Op schouw

Iets melden!

Voor zaken, zoals losliggende stoeptegels, omgevallen boom, vandalisme, kapotte verlichting, gras dat gemaaid moet worden, of andere euvels in de omgeving, kun je bij de gemeente Eersel een melding maken:

Via telefoonnummer 0497-531300 of
via de website www.eersel.nl – Meld- en herstellijn.

Knop Meld- en herstellijn op website gemeente Eersel

Jaarlijkse dorp- en buurtschouwen in de gemeente Eersel

Je (her)kent het vast wel: het is een doorn in het oog om bestrating te zien die, bijvoorbeeld door wortelgroei, slecht ligt; plantsoenen waar het onderhoud te wensen over laat; markeringen op de weg die nauwelijks meer zichtbaar zijn.

Hoewel de gebiedsopzichters van de gemeente Eersel ook op deze dingen letten, merk je als bewoner van een straat dit soort dingen toch sneller op. De gemeente wil beter in contact komen met de inwoners. Derhalve worden er schouwen gepland. Het ene jaar in de dorpen Duizel, Knegsel, Steensel, Vessem en Wintelre. Het andere jaar in de wijken van Eersel.

De opkomst tijdens de schouwen is hoog. Dit betekent dat met een hele delegatie (een gemengde en grote groep) geschouwd wordt. Aan het rondje door het dorp of de wijk nemen deel: de betreffende dorpsraad,  leefbaarheidsgroep of buurtvereniging, het PMB Eersel (Platform voor Mensen met een Beperking gemeente Eersel), de betrokken dorpswethouder, de BOA, ambtenaren van Beheer & Uitvoering, Verkeer en Dorpsparticipatie.

Leden van het Platform voor Mensen met een Beperking lopen ook mee, omdat je met een handicap (bijvoorbeeld een persoon in een rolstoel of blinde persoon) immers weer andere dingen tegenkomt.

Voordat op schouw gegaan wordt, bereidt de Dorpsraad of een buurtvereniging de schouw voor, waarna een ronde door de kern of wijk gelopen wordt: een zogenaamde buurtschouw. Tijdens zo’n wandeling komt men situaties tegen waar direct op gereageerd kan worden (er lopen mensen van groen, bestratingen, verkeer en handhaving mee) of die genoteerd worden en waar later een terugkoppeling op komt.

De aanpak

Er wordt van de plaatsgevonden schouwingen een verslag gemaakt of direct gemeld via de meld- en herstellijn. De richtlijnen voor de aanpak hangt af van de soort melding. Is deze eenvoudig op te lossen of is deze erg ingewikkeld.
• Punten, die snel opgelost kunnen worden, worden dan ook zo snel mogelijk aangepakt.
• Punten, die meer tijd nodig hebben, worden in de reconstructie plannen opgenomen.
• Punten, wensen, die niet opgevolgd kunnen worden, worden voorzien van een reden.

De medewerker Dorpsparticipatie zorgt ervoor dat iedereen, die bij een schouw betrokken is geweest, via e-mail, de schouwrapporten ontvangt en derhalve op de hoogte gehouden wordt.

Schouwrapporten & meldingen

Schouwrapporten 2022


Meldingen 2022

Melding d.d. 03 augustus 2022 – (Verkeers)bord te laag opgehangen
Verkeersbord aan lantaarnpaal. Veel te laag opgehangen

Zie ook #3821 d.d. 13 mei 2022

Al diverse malen de gemeente er op gewezen verkeersborden, bloembakken (aan lantaarnpalen) op een minimale hoogte van 2,20 meter te hangen (onderkant bord tot trottoir = minimaal 2,20 meter).

Slechtziende of blinde mensen kunnen hier tegenaan lopen en zich bezeren. Ookal is de ruimte er omheen breed genoeg. Men ziet deze vrije (genoeg) ruimte uiteraard niet. De palen zijn juist referentiepunten/oriëntatiepunten. En een blindegeleidehond “kijkt” niet in de lucht, maar zorgt er voor dat zijn/haar baasje niet struikelt of dat hij/zij veilig kan oversteken.

Lopende zaak – bewustwording!

#4172 d.d. 13 juni 2022 – Stoepparkeren
Categorie: Overlast
Subcategorie: Toezicht / handhaving
Omschrijving:
Verzoek tot handhaving van het stoepparkeren door auto’s. Het parkeren op stoepen blijkt weer een gewoonte te worden. Ook weigeren personen die een bus op de stoep zetten in verband met bijvoorbeeld een bouw, glasvezel of Brabantwater de bus te verplaatsen. Lachen je in het gezicht uit. Laden en lossen is geen probleem maar de gehele dag de stoep blokkeren wel. Voorbeeld Groes en Voortseweg (bij De Dijken, ventweg/plantsoen). Ondanks diverse meldingen wordt er niet gehandhaaft. Betreft met name stoepparkeren Eersel-Kom / Lindeakkers (zoals Gaobertstraat, Gebr. Hoeksstraat, Quackelaer, Postakkers) en De Dijken. Voor mensen met een kinderwagen, rollator, slechtzienden, rolstoel brengt dit onveilige verkeerssituaties met zich mee.

Uiterste afhandel datum: 23 juli, 2022
Daadwerkelijke afhandel datum: 14 juli, 2022
Omschrijving afhandeling:
Ik heb het systeem geraadpleegd wat wij gebruiken om processen verbaal in te verwerken. Hierin staan verschillende processen verbaal die zijn geschreven voor de parkeerexcessen zoals genoemd is in deze melding. De locaties die u aan geeft worden al dagelijks meerdere keren meegenomen in de surveillance en bij het waarnemen van een parkeerexces wordt er door de dienstdoende BOA naar eigen inzicht opgetreden. Het is natuurlijk wel logisch te bedenken dat het in sommige gevallen een momentopname is dat wij net te laat zijn (of de betrokkene net op tijd :)). Via deze weg wil ik u in ieder geval laten weten dat het bijna elke dag, met hier en daar wat uitzonderingen, meerdere keren wordt meegenomen door ons. Mocht u nog vragen hebben hoor ik dat graag!
#4170 d.d. 13 juni 2022 – Overhangende takken
Categorie: Groen
Subcategorie: Onderhoud groen
Adres: De Haagdoorn, Koperslager 4, 5521 DE Eersel, Nederland

Omschrijving:
Honden losloop gebied Meerheide aan de Molenweg. Takken van struiken groeien over het pad, zwiepen tegen de benen en overhangende takken slaan in je gezicht. Voor mensen die blind of een beperkt zicht hebben is dit heel onprettig. Ook zij willen graag hun hulphond uitlaten. Verzoek voor onderhoud van het honden los loopgebied.
Daadwerkelijke afhandel datum: 18 juli, 2022
Omschrijving afhandeling: Pad is eind juni gemaaid en heb nu overhangende takken geknipt.
#3863 d.d. 11 mei 2022 – Niveau verschil fietspad trottoir
Categorie: Wegen

Subcategorie: Fietspaden

Adres: Bergeijksedijk 12B, 5521 NA Eersel, Nederland

Omschrijving:
Bergeijksedijk 2 t/m 30 (even) Herstel cq. aanpassen fietspad trottoir Tijdens de schouw in Duizel in mei is medegedeeld dat het fietspad met trottoir langs de Bergeijksedijk vlak wordt aangebracht (zonder niveau verschil tussen fietspad en trottoir). Tot nu toe is er een hoogteverschil aanwezig tussen trottoir en fietspad d.m.v. betonbandje. Wij (het PMB Eersel) vragen ons af of dit nog wordt aangepast, aangezien dit in de herfst en winter periode tot gevaarlijke situaties kan leiden voor fietsers en voetgangers. Door bladval of vervuiling zien mensen het hoogteverschil niet en komen daardoor ten val. Graag horen wij van u wanneer dit wordt opgelost cq. aangepast? Met vriendelijke groeten: PMB Eersel
Uiterste afhandel datum: 19 juni, 2022
Berichten:
#1 op 13/07/2022 15.43 door gemeente: Beste, Bedankt voor het maken van de ze melding. Ik heb eerder deze week navraag gedaan bij mijn collega Arian Wouters m.b.t. tot het mededelen of toezeggen van aanpassingen. Zij geeft aan dat er tijdens de schouw géén toezeggingen zijn gedaan. Ik heb buiten de situatie bekeken en beoordeeld. Wanneer de aannemer gereed is met de onderhoudswerkzaamheden, worden er rijwielbandjes verlaagd bij de zebrapaden t.h.v. Bergeijksedijk huisnummers 14A en 28. De verwachting is dat na de zomervakantie de aanpassingen zullen worden uitgevoerd. Aannemende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.
#3821 d.d. 31 mei 2022 – Te laag opgehangen bloembakken aan lantaarnpalen
Bloembak met hangplant aan lantaarnpaal.
Categorie: Groen
Subcategorie: Overig
Adres: Dijk 22, 5521 AX Eersel, Nederland
Omschrijving:
Tijdens de schouw in Duizel in mei is toegezegd dat bij het ophangen van de bloembakken in het dorp Eersel rekening gehouden zou worden met de hoogte. Nu hangen al enkele bloembakken erg laag en als dan ook nog de planten gaan groeien zorgen ze voor overlast voor blinden en slechtzienden.

Uiterste afhandel datum: 10 juni, 2022
Daadwerkelijke afhandel datum: 8 juni, 2022
Omschrijving afhandeling: wordt opgelost waar nodig
#3642 d.d. 13 mei 2022 – Onveilige verkeerssituatie Markt, Eersel

Categorie: Verkeer, Verkeersveiligheid

3642 d.d. 13 mei 2022 (betreft ook 3472)
Adres: Markt 44, 5521 AN Eersel, Nederland

Omschrijving:
Hierbij refereer ik naar melding nummer 3472. De openbare stoep loopt over privéterrein. Auto’s worden op de oprit geparkeerd, en staan met de achterwielen op de stoep. Dit is toegestaan omdat dit deel van de stoep privéterrein is. Echter veroorzaakt dit een onveilige, gevaarlijke situatie. Mensen met een kinderwagen, rolstoelgebruikers, mensen met een rollator moeten via de straat hun pad vervolgen, omdat de ruimte tussen de boom met stenen afrastering en de auto(‘s) te smal is. Ook blinden struikelen over de afrastering, indien men probeert de auto(‘s) te ontwijken om te voorkomen dat men hier tegenaan loopt of beschadigt. Graag een oplossing voor dit onveilig verkeersprobleem.
Uiterste afhandel datum: 23 mei, 2022
Daadwerkelijke afhandel datum: 19 mei, 2022
Omschrijving afhandeling: De melding is doorgezet naar de juiste afdeling. Zodra antwoord, wordt hierover bericht ontvangen.
De onveilige situatie is nog niet opgelost. Het probleem wordt op de knelpuntenlijst van PMB Eersel genoteerd. Om het verloop hiervan in de gaten kunnen houden.

Schouwrapporten 2021

Punten, meldingen buurtschouwen te Eersel:

Schouwrapporten 2019

Toegankelijke openbare ruimten

Aandachtspunten voor toegankelijke openbare ruimten

Aan de hand van richtlijnen en eisen uit onder meer het Handboek voor Toegankelijkheid, dient de openbare ruimte ingericht te worden.
In bijgesloten afbeeldingen zijn de meest belangrijke aandachtspunten weergegeven met goede en foute voorbeelden.

Aandachtspunten voor Toegankelijke openbare ruimten bladzijde 1
Aandachtspunten voor Toegankelijke openbare ruimten bladzijde 2

Aandachtspunten

Voor een prettige leefomgeving
Voor meer veiligheid op straat

Het Platform voor Mensen met een Beperking gemeente Eersel heeft flyers/kaarten af laten drukken en verspreidt deze waar nodig. Op de kaarten wordt voor het volgende aandacht gevraagd:

Mogen wij even een minuutje van uw tijd…

Voor een prettige leefomgeving

De groene omheining van uw tuin groeit over de stoep.
Wist u dat mensen hiervan hinder ondervinden, zoals mensen die slecht ter been zijn, ouders met een kinderwagen, rolstoelgebruikers, blinden en slechtzienden.
In sommige situaties zijn zij zelfs genoodzaakt om via de straat hun pad te vervolgen, welke voor gevaarlijke situaties kan zorgen.

Met het snoeien, bijhouden van uw groene omheining doet u veel mensen een groot plezier.

Voor meer veiligheid op straat

Uw auto staat (deels) geparkeerd op de stoep!
Wist u dat mensen, zoals bovengenoemd, hiervan hinder ondervinden. Dat zij zelfs genoodzaakt zijn om via de straat hun pad te vervolgen, omdat het loopgedeelte te smal geworden is. Dit kan voor gevaarlijke situaties zorgen. Tevens kunnen slechtzienden/blinden tegen uw voertuig aanlopen en zichzelf bezeren.

Met het parkeren van uw auto (in zijn geheel) op de straat, doet u veel mensen een groot plezier.

Bedankt voor uw begrip.

Platform voor Mensen met een Beperking gemeente Eersel

Op schouw in Duizel 2019
Op schouw in Duizel 2019

Schouw te Duizel 2019


ANBI

Fiscaal nr. ANBI: 8059 87 071 
KvK-nummer: 410 94 259

© PMB Eersel Alle rechten voorbehouden. Ondersteund door Reclamestudio Digi-Z.