Schouwen

Obstakelvrije openbare ruimten!

Wat is een schouw?

Het uitwisselen van ervaringen, het in beeld brengen van de obstakels, euvels waar men op straat, in de wijk hinder van ondervindt. Praktijk en theorie liggen vaak niet op een lijn.

Op deze manier zijn de problemen, waar men tegen aanloopt, gemakkelijker oftewel laagdrempeliger bespreekbaar.

Deelnemende partijen zijn de gemeente Eersel, dorpsraden, buurtbewoners, leden van PMB Eersel.

Want leefbare dorpen maken we samen

Op schouw

Dorp- en buurtschouwen in de gemeente Eersel 2019

U (her)kent het vast wel: het is een doorn in het oog om bestrating te zien die, bijvoorbeeld door wortelgroei, slecht ligt; plantsoenen waar het onderhoud te wensen over laat; markeringen op de weg die nauwelijks meer zichtbaar zijn.

Hoewel de gebiedsopzichters van de gemeente Eersel ook op deze dingen letten, merkt u als bewoner van een straat dit soort dingen toch sneller op. De gemeente wil beter in contact komen met de inwoners. Derhalve zijn er schouwen gepland.

De opkomst tijdens de schouwen was hoog. Dit betekende dat met een hele delegatie (een gemengde en grote groep) geschouwd werd. Aan het rondje door het dorp of de wijk namen deel: de betreffende dorpsraad,  leefbaarheidsgroep of buurtvereniging, het PMB Eersel (Platform voor Mensen met een Beperking gemeente Eersel), de Woningstichting De Zaligheden en de betrokken dorpswethouder, de BOA, ambtenaren van Beheer & Uitvoering, Verkeer en Dorpsparticipatie.

Leden van het Platform voor Mensen met een Beperking lopen ook mee, omdat je met een handicap (bijvoorbeeld een persoon in een rolstoel of blinde persoon) immers weer andere dingen tegenkomt.

Voordat op schouw gegaan wordt, bereidt de Dorpsraad of een buurtvereniging de schouw voor, waarna een ronde door de kern of wijk gelopen wordt: een zogenaamde buurtschouw. Tijdens zo’n wandeling komt men situaties tegen waar direct op gereageerd kan worden (er lopen mensen van groen, bestratingen, verkeer en handhaving mee) of die genoteerd worden en waar later een terugkoppeling op komt.

De aanpak

Er wordt van de plaatsgevonden schouwingen een verslag gemaakt. De richtlijnen voor de aanpak hangt af van de soort melding. Is deze eenvoudig op te lossen of is deze erg ingewikkeld.
• Punten, die snel opgelost kunnen worden, worden dan ook zo snel mogelijk aangepakt.
• Punten, die meer tijd nodig hebben, worden in de reconstructie plannen opgenomen.
• Punten, wensen, die niet opgevolgd kunnen worden, worden voorzien van een reden.

De medewerker Dorpsparticipatie zorgt ervoor dat iedereen, die bij een schouw betrokken is geweest, via e-mail, de schouwrapporten ontvangt en derhalve op de hoogte gehouden wordt.
→ Link naar de schouwrapporten.

Iets melden!

Voor zaken, zoals losliggende stoeptegels, omgevallen boom, vandalisme, kapotte verlichting, gras dat gemaaid moet worden, of andere euvels in de omgeving, kunt u bij de gemeente Eersel een melding maken:

Via tel.nr. 0497-531300 of
via de website www.eersel.nl – Iets melden – Meld- en herstellijn.

Iets melden! knop op www.eersel.nl

De gelopen dorpsschouwen zijn een succes gebleken! Veel punten zijn direct aangepakt op de manier zoals de bewoners het bedoelen, omdat er samen naar de pijnpunten gekeken is. Op deze manier werkt samenwerking over en weer optimaal!

Toegankelijke openbare ruimten

Aandachtspunten voor toegankelijke openbare ruimten

Aan de hand van richtlijnen en eisen uit onder meer het Handboek voor Toegankelijkheid, dient de openbare ruimte ingericht te worden.
In bijgesloten afbeeldingen zijn de meest belangrijke aandachtspunten weergegeven met goede en foute voorbeelden.

Aandachtspunten voor Toegankelijke openbare ruimten bladzijde 1
Aandachtspunten voor Toegankelijke openbare ruimten bladzijde 2

Aandachtspunten

Voor een prettige leefomgeving
Voor meer veiligheid op straat

Het Platform voor Mensen met een Beperking gemeente Eersel heeft flyers/kaarten af laten drukken en verspreidt deze waar nodig. Op de kaarten wordt voor het volgende aandacht gevraagd:

Mogen wij even een minuutje van uw tijd…

Voor een prettige leefomgeving

De groene omheining van uw tuin groeit over de stoep.
Wist u dat mensen hiervan hinder ondervinden, zoals mensen die slecht ter been zijn, ouders met een kinderwagen, rolstoelgebruikers, blinden en slechtzienden.
In sommige situaties zijn zij zelfs genoodzaakt om via de straat hun pad te vervolgen, welke voor gevaarlijke situaties kan zorgen.

Met het snoeien, bijhouden van uw groene omheining doet u veel mensen een groot plezier.

Voor meer veiligheid op straat

Uw auto staat (deels) geparkeerd op de stoep!
Wist u dat mensen, zoals bovengenoemd, hiervan hinder ondervinden. Dat zij zelfs genoodzaakt zijn om via de straat hun pad te vervolgen, omdat het loopgedeelte te smal geworden is. Dit kan voor gevaarlijke situaties zorgen. Tevens kunnen slechtzienden/blinden tegen uw voertuig aanlopen en zichzelf bezeren.

Met het parkeren van uw auto (in zijn geheel) op de straat, doet u veel mensen een groot plezier.

Bedankt voor uw begrip.

Platform voor Mensen met een Beperking gemeente Eersel

Op schouw in Duizel 2019
Op schouw in Duizel 2019

ANBI

Fiscaal nr. ANBI: 8059 87 071 
KvK-nummer: 410 94 259

© PMB Eersel Alle rechten voorbehouden. Ondersteund door Reclamestudio Digi-Z.