Sporten & Bewegen

Sport – bewegen doet iets met je…

Kempisch Sport- en Beweegakkoord

Het doel is om het landelijke akkoord overal in Nederland lokaal te vertalen naar lokale of regionale sportakkoorden, zodat de ambities van het Nationaal Sportakkoord lokaal ingevuld kunnen worden.

Dat geldt nu dus ook voor de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden. De realisatie van een Kempisch sport- en beweegakkoord is dan ook een vervolg hierop.

Voor wie? Sportorganisaties, maar juist ook organisaties buiten de sport.

Om het Kempisch sportakkoord tot een groot succes te maken is het belangrijk dat welzijnsorganisaties en onderwijsinstellingen aanhaken. Sport kan namelijk ook bijdragen aan doelstellingen binnen deze organisaties, zoals eenzaamheid verminderen of de motorische ontwikkeling van het kind.

Het PMB Eersel is een van de deelnemende partijen en is groepslid van de werkgroep Inclusie sporten en bewegen.

Het definitieve Kempisch- Sport- en Beweegakkoord

Het Kempisch Sport- en Beweegakkoord is op 14 september 2020 ondertekent en klaar voor uitvoering.

Samen sporten mensen met en zonder beperking, zoals sprinten, zwemmen, tennis, judo, tennis

Meer informatie

Uniek Sporten lanceert platform voor sporthulpmiddelen
Vrouw met onderbeen prothese voor hardlopen

Met een beperking heb je vaak andere hulpmiddelen nodig om te kunnen sporten. Misschien heb jij zelf ook al gemerkt dat het aanvragen, financieren en het krijgen van advies over bijvoorbeeld een sportrolstoel, handbike of prothese nog behoorlijk lastig kan zijn. Voor tienduizenden sporters met een beperking is dat nog altijd een drempel om te gaan sporten. Uniek Sporten lanceert daarom in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een hulpmiddelenplatform: Uniek Sporten Hulpmiddelen. Hier kun je terecht voor advies, aanvraag én de financiële afhandeling van jouw sporthulpmiddel!

Als je met een beperking wil sporten of bewegen en je hebt daar een speciaal hulpmiddel voor nodig, dan is de oplossing nu nog te versnipperd. Deze hulpmiddelen maken sport voor jou mogelijk, maar dan moeten ze wel bereikbaar zijn. Doordat sportrolstoelen of prothese al duur zijn kom voor de financiering snel in een bos van regelgeving en loketten terecht. Daar moet verandering in komen, want sport moet voor jou ook mogelijk zijn.

Inclusieve samenleving

‘’We streven ernaar dat iedere Nederlander een leven lang met plezier kan sporten en bewegen ook ten tijde van corona. Ongehinderd door leeftijd, lichamelijke of geestelijke gezondheid. De belemmeringen die mensen nu nog ervaren proberen we weg te nemen. Dit initiatief is daar een mooi voorbeeld van!”, aldus Tamara van Ark, Minister voor Medische Zorg en Sport. “Een inclusieve samenleving bereiken we alleen als iemand met een beperking net zo kan functioneren als iemand zonder beperking.”

Uniek Sporten Hulpmiddelen

De minister heeft Uniek Sporten de verantwoordelijkheid gegeven om de drempel rond sporthulpmiddelen voor jou te gaan verlagen. Dat gaan we doen op het nieuwe platform Uniek Sporten Hulpmiddelen. Dit is de plek waar de kennis van sporthulpmiddelen, begeleiding van aanvraagtrajecten en de aanvullende financiering op één plek samenkomt. Als de WMO, Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet Langdurige Zorg (Wlz) of UWV niet in staat zijn financieel een oplossing voor jou te bieden staat Uniek Sporten Hulpmiddelen met (aanvullende) financiering voor je klaar.

Eén loket voor sporthulpmiddelen

Nike Boor, directeur Fonds Gehandicaptensport, vindt het een fantastische ontwikkeling dat met de financiële steun vanuit het ministerie één loket voor sporthulpmiddelen ontstaat. “Juist ook als je vanwege de corona maatregelen nog niet naar je vereniging kan, is in de buurt handbiken minstens zo belangrijk. Daarbij willen wij sport voor iedereen met een handicap vanzelfsprekend maken, want als we dat doel bewerkstelligen is onze wedstrijd pas gewonnen.”

Benieuwd wat we voor jou kunnen beteken? Kijk op: unieksporten.nl/hulpmiddelen

24 maart 2020

 

 

Eva Eikhout maakt met Wilfred Genee podcast over overwinnen van beperkingen uit naam van Uniek Sporten

Eva Eikhout en Wilfred Genee zijn samen, uit naam van Uniek Sporten, de podcast ‘ONBEPERKT’ begonnen. De podcast waarin bekende en onbekende mensen vertellen over het overwinnen van hun beperkingen. Van fysieke handicaps tot karaktertrekken met negatieve impact tot vooroordelen. Een beperking kent vele vormen maar een beperking overwinnen kan lang niet iedereen.

In deze maandelijkse podcast praten Wilfred Genee en Eva Eikhout met inspirerende gasten over de balans tussen beperking en talent. Want alleen als je je beperking leert kennen, ben je tot grote dingen in staat. Alleen dan ben je echt onbeperkt.

Eerste aflevering

In deze eerste aflevering van ONBEPERKT (6 oktober 2020) leer je de presentatoren Wilfred en Eva kennen. Wat zijn hun beperkingen? Wat merken ze van deze beperkingen in het dagelijkse leven? En wat maakt iets tot een beperking? De beperking zelf? Of de manier hoe je ermee omgaat?

De podcast #1 Onbeperkt:

Columniste van Support Magazine

Presentatrice Eva Eikhout is een van onze columnisten. Ze doorliep met succes de BNNVARA Academy en vorig jaar maakte ze haar debuut bij YUNG DWDD. In haar eerste column schreef ze hoe ze de quarantaine creatief doorkomt en ook anderen daarbij helpt. In de afgelopen editie vertelt Eva hoe ze fit blijft en dat ze daar haar oude vervoersmiddel voor terugvindt. Neem een abonnement op Support Magazine en je blijft op de hoogte van Eva’s verhalen (link naar abonnement Support Magazine). 

De podcast is ook beschikbaar met bewegend beeld:

(Bron: Uniek Sporten)

 

 

Uniek Sporten Brabant – als je meer wil weten over bewegen met een beperking
In 2020 meer dan 50.000 Brabanders met een beperking in beweging

Het landelijk Fonds Gehandicaptensport zet zich in voor een beter en groter sportaanbod voor mensen met een beperking. Het doel is om sport voor iedereen met een beperking mogelijk te maken. Met het project Uniek Sporten zorgt het fonds ervoor dat in de komende jaren steeds meer mensen met een beperking kunnen genieten van sporten en bewegen. In Brabant werkt het fonds, onder de noemer Uniek Sporten Brabant, hiervoor samen met verschillende regionale organisaties waar Zorgbelang Brabant|Zeeland er één van is. De ambitie in Brabant: voor 2020 maar liefst 50.000 Brabanders met een beperking aan het bewegen krijgen.

Karim el Barkaoui, projectleider bij Zorgbelang Brabant|Zeeland, is nauw betrokken bij Uniek Sporten Brabant. “Bij Uniek Sporten Brabant werken wij samen met verschillende Brabantse organisaties aan het bevorderen van het sportaanbod voor mensen met een beperking”, legt Karim uit. “Bewegen is voor deze groep namelijk niet zo vanzelfsprekend. Zij ervaren namelijk vaak extra drempels om te gaan bewegen: geen vervoer, geen speciale hulpmiddelen of zij weten niet waar zij kunnen sporten. Hier gaan wij met Uniek Sporten Brabant iets aan doen. Dat doen wij door mensen met een beperking in contact te brengen met sportaanbieders die speciale programma’s voor mensen met een beperking bieden.”

Even voorstellen: Daniëlle Traas, sportcoach Uniek Sporten in de vier Kempengemeenten

Ik ben Daniëlle Traas, 21 jaar en vanaf 1 januari 2020 ga ik beginnen als ‘sportcoach Uniek Sporten’ in de vier Kempengemeenten; Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel de Mierden.

In juli 2019 ben ik afgestudeerd aan de opleiding Sportkunde op de Fontys Sporthogeschool in Eindhoven. Mijn interesse in sport komt vanuit mijn passie voor voetbal. Ik voetbal eigenlijk al sinds ik kan lopen. De start bij de ‘mini’ lag dan ook al snel voor de hand.

Sporten is voor mij heel belangrijk.

Inmiddels heb ik geleerd dat sporten voor iedereen belangrijk is, sporten zorgt naast de noodzakelijke beweging ook voor sociale contacten, verbinding en het allerbelangrijkste het plezier van het (samen) sporten. Om deze redenen ben ik gemotiveerd om iedereen in beweging te zetten.

Dit wil ik bij Uniek Sporten doorzetten. Iedereen moet de mogelijkheid hebben om te kunnen bewegen en plezier maken en meedoen staan voorop. Benieuwd welke beweegvorm bij jou past? Of heb je praktische vragen? Neem dan contact met mij op via d.traas@kempengemeenten.nl

Daniel Traas sportcoach Uniek Sporten

 

 

Het Nationaal Sport- en Beweegakkoord, waarom?
Waarom een National Sportakkoord?

Ruim 9,4 miljoen Nederlanders sporten elke week. De één heeft een abonnement bij het fitnesscentrum, de ander is lid van de hockeyclub en weer een ander traint via Runkeeper voor de marathon. We hebben in ons land 26.000 sportverenigingen en 6.000 sport- en beweegondernemers bieden hun diensten aan. We beschikken over prachtige accommodaties en organiseren fantastische sportevenementen. Honderdduizenden vrijwilligers helpen de sport organiseren. Hierdoor is de sport dichtbij huis en laagdrempelig. Dat maakt onze sportinfrastructuur en -cultuur uniek in de wereld.

Deze brede basis is ook het fundament voor succes van de Nederlandse topsport. Iedere topsporter is begonnen bij een plaatselijke club of vereniging. Nederland is trots op hen.

Maar succes is niet vanzelfsprekend.

Het gaat goed met de sport. Tegelijkertijd zijn er natuurlijk zorgen en wensen. De motorische vaardig­heid van kinderen is afgenomen. Er zijn groepen mensen die nooit sporten. Sportaccommodaties staan te vaak leeg. Niet iedereen weet zich respectvol te gedragen langs de lijn. En de klassieke sportvereniging komt verder onder druk te staan door minder leden en vrijwilligers.

Daarom hebben de minister van Sport (ministerie van VWS), de gemeenten (Vereniging Sport en Gemeenten) en de sportbonden (NOC*NSF) de handen ineengeslagen. Samen met de provincies, tal van maatschap­pelijke organisatie en bedrijven is een Nationaal Sportakkoord gesloten. Dat is voor het eerst in de geschiedenis.

Met dit Sportakkoord wil men bereiken dat iedereen, écht iedereen, plezier in sport kan hebben. Nu en in de toekomst. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Een leven lang. Als sporter, vrijwilliger of toeschouwer.

De volgende vijf ambities staan hierin centraal:

  • inclusief sporten en bewegen;
  • duurzame sportinfrastructuur;
  • vitale sport- en beweegaanbieders;
  • positieve sportcultuur;
  • van jongs af aan vaardig bewegen.
Inclusief sporten en bewegen

Iedere Nederlander een leven lang plezier in sporten en bewegen. Ongehinderd door leeftijd, lichamelijke of geestelijke gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie. Dat zou vanzelfsprekend moeten zijn.

Duurzame sportinfrastructuur

We willen in Nederland kunnen beschikken over een goed werkende en duurzame sportinfrastructuur. Van sportvelden, zwembaden, sporthallen etc. tot aan het stadspark en het trapveldje in de wijk.

Vitale aanbieders

We willen aanbieders van sport en bewegen toekomst bestendig maken zodat sport en bewegen voor iedereen toegankelijk en bereikbaar blijft.

Positieve sportcultuur

Sporten moet leuk zijn, veilig, eerlijk en zorgeloos. Daar zorgen we met elkaar voor. Plezier in sport is het fundament voor een leven lang sporten. Het is belangrijk dat trainers, leraren en instructeurs het welzijn van het kind belangrijker vinden dan winnen en dat ouders en verzorgers langs de lijn positieve supporters zijn.

Van jongs af aan vaardig in bewegen

Spelen en bewegen is minder vanzelfsprekend geworden in het dagelijks leven van kinderen. De oorzaken daarvan zijn legio: digitalisering, verstedelijking en te weinig veilige speelplekken. Maar ook de terughoudende en voorzichtige houding van veel ouders en verzorgers bij het buitenspelen speelt een rol.

 

 

Ambitieus maar realistisch plan Kempisch Sport- en Beweegakkoord ondertekent en klaar voor uitvoering

Precies negen maanden na de eerste bijeenkomst om tot een Kempisch Sport- en Beweegakkoord te komen, werd op maandag 14 september door partijen een handtekening gezet om de samenwerking te bekrachtigen.
Een mijlpaal voor veel sport- en beweegaanbieders, gemeenten, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven want sport stond nooit eerder zo centraal op de Kempische agenda.

Verdieping

Dat het onderwerp leeft, bleek al tijdens de eerste bijeenkomst in december, toen ruim honderdtwintig belangstellenden aanwezig waren bij de aftrap. De ideeën stroomden rijkelijk en in kleinere werkgroepen zijn die ideeën verder uitgewerkt. In verdiepingsbijeenkomsten en een klankbordgroep zijn partijen met elkaar in gesprek geraakt en ontstonden al de eerste verbindingen. Uiteindelijk zijn een zestal ambities geformuleerd die verdeeld zijn over drie themawerkgroepen en ligt er een mooie kans om het sporten en bewegen te promoten en toegankelijk te maken voor iedereen. De werkgroepen worden aangevoerd door een zogeheten ‘Kopgroep’ die kartrekker zal zijn.

Inclusief sporten

De zes ambities zijn dus verdeeld over drie werkgroepen. De eerste zet zich in voor het inclusief sporten/bewegen. Sport en beweging moet toegankelijk zijn voor iedereen, ongeacht, afkomst, beperking of financiële mogelijkheden. “Het is aan deze werkgroep de taak om in de Kempen het totale sport- en beweegaanbod in beeld te brengen. Er is ontzettend veel te doen en het is onze taak om slimme verbindingen te gaan leggen, voor zover die er al niet zijn”, aldus voorzitter van deze werkgroep Rob Slegers.

Positieve sportcultuur

De tweede werkgroep heeft een zeer breed pakket maar worstelt nog met de bezetting van de groep. Interimvoorzitter Michael Neuberger: “We hebben nu nog twee mensen die de kar moeten trekken en dat is te weinig; door omstandigheden zijn twee leden afgehaakt en we vinden het belangrijk dat we eerst voor aanvulling zorgen, voordat we echt aan de gang kunnen. We gaan ons richten op de duurzame sportinfrastructuur in de Kempen, dat sport- en beweegaanbieders vitaal blijven en dat er een positieve sportcultuur ontstaat waarin aanbieders elkaar versterken en het bedrijfsleven een bijdrage kan leveren.”

Jeugd

De derde werkgroep zet zich vooral in op de jeugd. Voorzitter Anneke Eveleens: “Wij willen stimuleren dat kinderen van jongs af aan vaardig worden in sport en bewegen. Dat doen we door bestaande projecten te promoten zodat meer kinderen aansluiten maar ook door ouders en leerkrachten meer bewust te maken van het nut van sporten en bewegen. Deskundigheidsbevordering ligt ook op ons bordje. We zijn als werkgroep al bijeengeweest en we hebben een opzet gemaakt van de structuur waarmee we ons project willen opzetten.”

Gemeenten

De gemeenten Eersel, Bergeijk, Bladel en Reusel-De Mierden waren aanwezig bij de ondertekening van het Kempisch Sportakkoord.
“We zien de rol van de gemeente als faciliterend”, legt de Bladelse wethouder Davy Jansen uit. “We willen de regie niet overnemen maar die neerleggen waar die hoort, namelijk bij de verenigingen en uitvoerders zelf.”
Volgens wethouder Léon Kox van de gemeente Eersel ligt er een mooie kans om de Kempen te verbinden: “Niet elke gemeente hoeft hetzelfde sport en beweegaanbod te hebben, het is juist goed om vraag en aanbod Kempenbreed op elkaar af te stemmen.”
De Reuselse wethouder Maarten Maas wil de betrokkenen meegeven de vaart erin te houden: “Met de ondertekening van deze overeenkomst zijn we aan het begin van een prachtige samenwerking waar veel sporters voordeel van gaan hebben. Nu is het tijd om door te pakken en in actie te komen.”
De wethouder van Bergeijk Stef Luijten moest om privéredenen verstek laten gaan maar tekent het Sportakkoord op een later moment.

Ambitieus maar realistisch

Het Kempisch Sport- en Beweegakkoord is een ambitieus maar zeer realistisch plan, vindt adviseur lokale sport Roland Jansen. Hij is aanspreekpunt binnen de gemeenten als het op sportzaken aankomt. “Het is mijn taak om wensen te vervullen”, meldt hij. “We doen een behoeftepeiling en gaan verenigingen en partijen onderling matchen om zodoende elkaar te kunnen versterken. Wat mij betreft is het Sportakkoord een uitstekend initiatief dat goed aansluit bij het veld en is het draagvlak onder alle betrokken partijen groot.”

Sportklimaat

De komende maanden komen vanuit de themawerkgroepen concrete plannen om de ambities uit te kunnen voeren. Met een drie jaar durend uitvoeringsbudget dat vanuit Den Haag beschikbaar wordt gesteld, kunnen de werkgroepen aan de slag. “Daarmee kunnen niet alle plannen of wensen uitgevoerd worden maar we weten dat er bedrijven zijn die partner willen worden en zich aan ons willen verbinden. Ook dat stukje gaan we oppakken en uitbreiden om zodoende te komen tot een sportklimaat in de Kempen waar iedereen zich goed en welkom bij voelt”, aldus Johan Vermeulen, sportformateur van het Kempisch Sport- en Beweegakkoord.

Auteur: Renate Pijnenburg, Woordbureau

 

 

14 partijen ondertekenen SamenSpeelAkkoord voor toegankelijke speelplekken
Jongen in rolstoel in rolstoeldraaimolen met valide vriendjes, foto: de Speeltuinbende

Samen spelen moet voor álle kinderen mogelijk zijn. Dat is waar veertien organisaties zich de komende twee jaar voor in gaan zetten. De initiatiefnemers, onder wie minister Hugo de Jonge van VWS en minister van Gehandicaptenzaken Rick Brink, ondertekenden op 3 december in Den Haag het SamenSpeelAkkoord waarin de ambities zijn vastgelegd.

Zij roepen andere partijen op om zich ook aan te sluiten. Op dit moment is slechts 1 op de 10 speelplaatsen in Nederland toegankelijk voor alle kinderen, dus ook voor kinderen met een beperking. Dit blijkt uit een inventarisatie van stichting het Gehandicapte Kind.

Eenzaamheid

“Wij zien dat 90% van de speelplaatsen in Nederland niet volledig toegankelijk is voor kinderen met een handicap. Denk hierbij aan veel zand, hekken waar je met een rolstoel niet langs kunt maar ook het ontbreken van speeltoestellen waar alle kinderen plezier aan kunnen beleven. Niet spelen in de eigen buurt betekent voor kinderen dat ze geen vriendjes hebben in de buurt en dat leidt logischerwijs tot eenzaamheid. Het Gehandicapte Kind wil daarom de komende twee jaar 100 toegankelijke speelplekken realiseren,” aldus Henk-Willem Laan, directeur van het Gehandicapte Kind, een van de initiatiefnemers van het SamenSpeelAkkoord.

Zoveel mogelijk stimuleren

Naast toegankelijke speelplaatsen is in het SamenSpeelAkkoord vastgelegd dat kennis over zogenaamde inclusieve speeltuinen verzameld en beschikbaar wordt gesteld. Minister De Jonge: “Door samen te spelen leren kinderen hoe je met een ander omgaat, bouwen ze zelfvertrouwen op en smeden ze vriendschappen met leeftijdsgenootjes in de buurt. Daarom is het zo belangrijk dat ook kinderen met een beperking hieraan mee kunnen doen. Onbeperkt meedoen begint al op jonge leeftijd. Dat moet dan ook zoveel als mogelijk worden gestimuleerd.”

Vanuit het programma Onbeperkt meedoen! ondersteunt het ministerie van VWS daarom het initiatief voor het SamenSpeelLoket. Hier komt alle kennis over spelen samen, is informatie beschikbaar over de toegankelijkheid van speelplaatsen en kan iedereen terecht met een vraag of verzoek over samen spelen.

Spelen is niet vanzelfsprekend

Met het SamenSpeelAkkoord willen de initiatiefnemers iedereen ervan bewust maken dat spelen normaal moet zijn in Nederland, voor alle kinderen. Iets wat op dit moment niet vanzelfsprekend is. “Het veranderen van een mindset begint bij de jongste generatie. Een inclusieve start is de basis voor de rest van je leven. Daarom gaan deze veertien organisaties zich met elkaar inzetten om spelen voor alle kinderen mogen te maken. We nodigen dan åook andere organisaties van harte uit om zich bij ons aan te sluiten. Deze veertien initiatiefnemers zijn het begin van een niet te stoppen beweging in ons land”, legt Rick Brink, minister van Gehandicaptenzaken uit.

Initiatiefnemers

Het SamenSpeelAkkoord is een breed gedragen initiatief. Naast de twee ministers is het akkoord ondertekend door Jantje Beton, VNG, De Speeltuinbende, Scouting Nederland, Hogeschool Utrecht, Veiligheid NL, JOGG, NUSO, Branchevereniging Spelen en Bewegen, Nationale Jeugdraad, het Gehandicapte Kind en Platform Ruimte voor de Jeugd.

Bron: www.pretwerk.nl

 

Netflix-docu Rising Phoenix over Paralympische Spelen vanaf 26 augustus
Poster van Rising Phoenix met een van de atlete
Op woensdag 26 augustus is er een nieuwe documentaire van Netflix verschenen met de titel Rising Phoenix. In de documentaire blikken topsporters en insiders terug op de Paralympische Spelen en onderzoeken hoe ze wereldwijd het begrip van handicaps, diversiteit en topprestaties beïnvloeden.

Naast in Nederland wordt Rising Phoenix in meer dan 190 andere landen aangeboden. De film zou eigenlijk tijdens de Paralympische Spelen van Tokio 2020 verschijnen. Nu vormt het een belangrijk deel van de inleiding richting de Spelen van volgend jaar.

Evolutie
Vanaf de eerste aanzet na de Tweede Wereldoorlog zijn de Paralympische Spelen uitgegroeid tot het op twee na grootste sportevenement ter wereld. In Rising Phoenix zie je daarom zowel hoe de topsport er in vroegere tijden aan toe ging, maar ook hoe dit tegenwoordig zoveel verbeterd is.

Schijnwerper
De atleten die in de film uitgelicht worden, zijn onder andere Beatrice ‘Bebe’ Vio (Italië), Ellie Cole (Australië), Jean-Baptiste Alaize (Frankrijk), Matt Stutzman (VS), Jonnie Peacock (VK), Cui Zhe (China), Ryley Batt (Australië), Ntando Mahlangu (Zuid-Afrika) en Tatyana McFadden(VS).

Reactie op Rio 2016

De documentaire gaat in tegen de houding van sommige organisatoren van Rio 2016, die de Paralympische Spelen als minder belangrijk beschouwden dan de Olympische Spelen, zegt co-producer Greg Nugent. Nugent was op de Olympische en Paralympische Spelen van Londen 2012 de directeur op het gebied van Merk, Marketing en Cultuur, en creëerde de campagne ‘Fill The Seats’ om te voorkomen dat de Paralympische Spelen van Rio 2016 werden afgeblazen. Tijdens de officiële lancering van Rising Phoenix herinnert hij zich dat de tekortkomingen van Rio 2016 een katalysator voor de creatie van de film vormden:

“Ik had in 2010 het idee om de film te maken en ik ging er oorspronkelijk voor naar het International Paralympic Committee (IPC) in 2013,” zegt Nugent. “Maar toen Rio gebeurde, viel het me niet alleen op dat het een goed verhaal was, maar ook dat het echt nodig was. Omdat het me opviel dat de Brazilianen dachten dat het een keuze was. Dat de Paralympische Spelen niet zo belangrijk zijn als de Olympische Spelen. En als je de Paralympics kent, zul je je realiseren dat er weinig belangrijkere dingen in de wereld zijn dan het veranderen van onze houding. Dus ik voelde dat dat het juiste moment was. Ik vond dat we nooit een nieuwe ‘Rio’ zouden moeten hebben, en ik dacht dat een van de dingen die we konden doen, was het verhaal beschikbaar maken voor zoveel mensen dat het nooit meer een keuze zou zijn.”

 

 


Aangepast sporten in de gemeente Eersel
  • Walking Footbal te Vessem, seniorenteam Oldstars (V.V. Vessem, www.vvvessem.nl)
  • Walking Korfball, Oldstars Walking Korfball in Knegsel (FSF Korfbal, samenwerking korfbalverenigingen Steensel en Knegsel). Info: www.fsckorfbal.nl
  • PLUS team EFC, www.efceersel.nl
  • Beweegclub voor chronisch zieken, sporthal De Kraanvogels te Eersel. Info: Kijk voor meer informatie op www.avanti-turnivo.nl 
  • De Stalvrienden, paardrijden voor mensen met een beperking. Info: www.stalvrienden.nl

Bovenstaande lijst is onvolledig, mail ons om de lijst compleet te maken. Stuur een mail naar: pmbeersel@gmail.com


ANBI

Fiscaal nr. ANBI: 8059 87 071 
KvK-nummer: 410 94 259

© PMB Eersel Alle rechten voorbehouden. Ondersteund door Reclamestudio Digi-Z.