Scholenvoorlichting

Kruip eens in de huid van…

 • Workshop lopen met zware rugzak
 • Workshop oefeningen in rolstoel
 • Workshop hulpmiddelen en omgaan halfzijdige verlamming
 • Workshop water in schenken met oogmasker op
 • Workshop lopen met onderbeenprothese
 • Workshop lopen met onderbeenprothese
 • Workshop geld tellen met een oogmasker op
  • Workshop uitleg suikerziekte
  • Workshop lopen met blindengeleidestok met oogmasker op
  • Workshop lopen met zware rugzakken
  • Workshop oefeningen in rolstoel
  • Workshop goede voorbeelden van mensen met een beperking
  • Sporten met een beperking Goalbal - trefbal voor blinden
  • Sporten met een beperking rolstoelbasketbal

   Informatie

   Scholenvoorlichting over het leven met een beperking aan alle basisscholen van de gemeente Eersel.
   Interessant voor uw basisschool!  Meldt u dan aan.

   In het kader van ‘jong geleerd – oud gedaan’ worden kinderen in groepen 7 en 8 van de basisschool vertrouwd gemaakt met de beperkingen en de mogelijkheden van gehandicapten of chronisch zieken. Op een speelse manier zien en ervaren kinderen zelf hoe het is om een handicap te hebben en hoe je daarmee kunt omgaan. 

   De kijk op mensen met een handicap zit vaak nog vol vooroordelenDaarom willen wij graag voorlichting geven over dit onderwerp.

   Het PMB heeft een werkgroep scholenvoorlichting samengesteld, bestaande uit een 12-tal personen met zichtbare en onzichtbare beperkingen, die de scholenvoorlichting gaan verzorgen. 

   Wat hebben wij te bieden:

   Een scholenvoorlichting voor (bij voorkeur) de groepen 7 en 8. 
   We laten een korte video zien, waarin wij iets vertellen over ons leven, werk, hobby’s en hoe om te gaan met je handicap. Het zijn positieve verhalen, omdat we er allemaal in geslaagd zijn weer een leven op te pakken dat de moeite meer dan waard is.
   Vervolgens gaan de leerlingen in wisselende groepen deelnemen aan workshops om zich beter in te kunnen leven in mensen met een beperking. 

   Er zijn geen kosten aan verbonden.

   Opzet voorlichting:

   Het is de bedoeling om eens in de twee jaar een basisschool (groepen
   7 en 8) te bezoeken. De voorlichting duurt ca. 1,5 uur per groep. 

   De leerkracht ontvangt een paar dagen voor de geplande voorlichting een videofilm. De leerkracht wordt gevraagd deze te tonen aan de leerlingen ter voorbereiding op de voorlichting. Een film over het dagelijkse leven van mensen met een beperking.

   Op de dag van de voorlichting beginnen we met een korte introductie van het voorlichtingsteam. Daarna kunnen de leerlingen vragen stellen naar aanleiding van de film.

   Vervolgens wordt gestart met de workshops: 
   – Workshop 1: oefeningen in rolstoelen en lopen met een prothese.
   – Workshop 2: kijken door de ogen van een blinden/slechtzienden. 
   – Workshop 3: je verplaatsen in het leven van een persoon met reuma, herseninfarct of suikerziekte.
   De workshops duren een kwartier tot twintig minuten, afhankelijk van de grootte van de groep. Elke groep wordt na 15/20 minuten gewisseld. Nadat de kinderen alle 3 de workshops doorlopen hebben, vindt er een gezamenlijke afsluiting plaats.

   Extra – aansluitend op bovengenoemde voorlichting  leggen we een link naar het sporten.
   Een uniek samenwerkingsverband met de sport- en beweegcoördinator Freek Bijnen van de KempenKind onderwijsstichting, gemeente Eersel en Bladel.

   Ook mensen met een beperking sporten of doen aan andere vormen van vrijetijdsbesteding. 
   We proberen om de eerstvolgende gymles van de groepen 7 en 8  aan te laten sluiten op de voorlichting met als thema het sporten met een beperking.
   De vakdocenten (onder coördinatie van Freek Bijnen) zullen de gymles op dit thema richten door het geven van onder andere  goalball, zitvolleybal en rolstoelsport.

   Onze ervaring is, dat deze voorlichting diepe indruk maakt op de leerlingen. Vaak verandert daardoor hun houding tegenover mensen met een beperking.

   Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jenny Verbeek (rolstoelafhankelijk), voorzitter werkgroep scholenvoorlichting van het PMB.
   Contactgegevens:  tel.nr. 06-14339317. E-mail: pmbeersel@gmail.com

   Het Gehandicapten Platform te Best hebben wij als voorbeeld genomen voor de opzet van onze scholenvoorlichting.
   Ook op Handicap in de les, een initiatief van de Stichting NSGK, kunt u informatie vinden.

   Websites:
   Gehandicapten Platform te Best: www.gpbest.nl
   Handicap in de les: www.handicapindeles.nl

   Reactie’s leerlingen en leerkrachten

   Naast de leerlingen waren de onderwijzeressen/onderwijzers eveneens enthousiast. 
   Enkele reacties: Het was boven verwachting; het was leerzaam en interessant;
   we zien jullie graag over 2 jaar weer terug; het was een leerzame, inspirerende, confronterende en mooie afsluiting van ons thema.

   Reacties van leerlingen

   Bedankje van groep 7 basisschool de Disselboom

   Bedankje van groep 7 basisschool De Disselboom d.d. 10 juni 2022

   • Ik stond verbaasd wat jullie allemaal nog kunnen. Jullie zijn super knap.
   • Ik vond het super leuk! Ook heel interessant. Hopelijk zal ooit al deze spullen niet meer nodig hoeven te zijn.
   • Ik heb ervaren dat de mensen met een beperking ook nog gewoon blij en lieve mensen zijn.
   • Ik vond het interessant en ook heel leuk, want ik vond het een soort van leren, maar dan op een hele leuke manier. 
   • Ik vond het interessant, want zulke beperkingen kende ik nog niet. Door de workshops weet ik ook hoe ik moet omgaan met een beperking. 
   • Je kunt misschien doof zijn of niet goed kunnen zien, maar (toch) kan je een leuk leven hebben.
   • Ik vond het interessant dat jullie er heel open over waren.

   Bedankt leerlingen, jullie waren een enthousiast publiek.

   Heeft u als basisschool in de gemeente Eersel ook interesse in bovengenoemde scholenvoorlichting, stuur dan een email naar pmbeersel@gmail.com.

   Workshop “Hoe is het om te leven met een beperking”

   voor medewerkers van de gemeente Eersel.


   Het is voor iedereen goed om zich te realiseren hoe het leven met een beperking is.

   En zeker ook voor de medewerkers van de gemeente.
   Het beleid dat wordt geschreven en uitgevoerd moet namelijk voor iedereen gelden, dus ook voor mensen met een beperking (het zogenaamde inclusief beleid).

   Om te ervaren hoe het is om te leven met een beperking heeft het Platform voor Mensen met een Beperking gemeente Eersel (PMB Eersel) op donderdag 12 oktober 2017 voor het personeel van de gemeente Eersel een workshop georganiseerd.

   De deelnemers zijn met of in een rolstoel of met een blindengeleide stok in Eersel op pad gegaan. Ook lieten leden van het platform aan de hand van proefjes zien en ervaren hoe het is om te leven met een beperking. Welke hulpmiddelen er zijn om toch de dagelijkse dingen te kunnen blijven doen. Wat het is om een onzichtbare beperkingen zoals reuma en suikerziekte te hebben.

   Voor de deelnemers aan de workshop een echte eyeopener.

   Wat valt het tegen om je weg te vinden als je niets kunt zien. Overal obstakels die in de weg staan.
   Wat een inspanning kost het om met je rolstoel van “a naar b” te komen. Ongelijke aflopende trottoirs en straatmeubilair dat ineens een hindernis wordt als je niet kunt lopen, maar afhankelijk bent van een rolstoel.

   Het was zinvol om te merken dat het niet vanzelfsprekend is dat je gewoon maar alles kan. Dat je bijvoorbeeld als je reuma hebt, je je taken over de hele dag moet verdelen met voldoende rustpauzes er tussen.

   Het was bijzonder om te merken hoe enthousiast de vrijwilligers van het Platform over hun leven met een beperking vertellen.

   Een inspirerende en nuttige bijeenkomst!

   Fijn dat er in de gemeente Eersel een platform is, dat opkomt voor de belangen van mensen met een beperking!


   ANBI

   Fiscaal nr. ANBI: 8059 87 071 
   KvK-nummer: 410 94 259

   © PMB Eersel Alle rechten voorbehouden. Ondersteund door Reclamestudio Digi-Z.