Wmo

Het keukentafelgesprek

Wet maatschappelijke ondersteuning

Het keukentafel gesprek

Het keukentafelgesprek is een persoonlijke gesprek. Je voert het gesprek met een Wmo-consulent van de gemeente.
Je hebt namelijk een ondersteuning (voorzieningen) aangevraagd bij de gemeente. Omdat je zolang mogelijk thuis wilt blijven wonen. En omdat je wilt mee blijven doen in de samenleving.  Daardoor zal de gemeente contact met je opnemen.  Zodat je een afspraak kunt maken met de Wmo-consult  voor een keukentafelgesprek.

Het kan ook zijn dat de gemeente uit zichzelf contact met je opneemt. Bijvoorbeeld omdat iemand een melding heeft gedaan voor jou (zoals een naaste, of de huisarts). Of  omdat je indicatie binnenkort verloopt. En de gemeente graag een herindicatie wil doen. 

Tijdens het keukentafelgesprek bespreek je samen met een Wmo-consulent de volgende onderwerpen: je persoonlijke situatie, je ondersteuningsvraag en wat oplossingen zouden kunnen zijn.
Jij mag zeggen waar je behoefte aan hebt. Daarom is het belangrijk dat je het gesprek goed voorbereid. Maak hiervoor gebruik van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Of zorg ervoor dat ook een naaste het gesprek bijwoont.


Tips voor het keukentafelgesprek

Hoe bereid je het keukentafelgesprek voor? Brochure voor kinderen, partners, verwanten, vrijwilligers
Voorblad brochure Voorbereiden op het keukentafelgesprek

De brochure “Voorbereiden op het keukentafelgesprek” is voor kinderen, partners, verwanten, vrijwilligers die mantelzorgtaken vervullen voor hen die hun dierbaar zijn.
De brochure is een goed hulpmiddel voor een ieder die een aanvraag bij een gemeente wil doen.

Link naar brochure Voorbereiden op het keukentafelgesprek

 

Brochure “Handig om te weten en om niet te vergeten” bij het keukentafelgesprek – Te combineren met de APP!
Voorblad brochure Handig om te weten en om niet te vergeten

De brochure ‘Handig om te weten en om niet te vergeten bij het keukentafelgesprek’ is een praktisch hulpmiddel bij het keukentafelgesprek. 

Hierin wordt op eenvoudige wijze uitgelegd wat het keukengesprek is en hoe het verloopt.

Tevens helpt  het stap voor stap bij de voorbereiding op dat gesprek. Bijvoorbeeld heb je aan alle belangrijke punten gedacht?
De gebruiker vindt ook tips voor het gesprek zelf, bijvoorbeeld hoe voer je het gesprek en hoe blijf je aan zet?.
En er zijn tips voor na het gesprek: hoe ga je om met het verslag en een eventueel vervolg?
Daarnaast helpt de brochure ook bij het opstellen van het persoonlijk plan. Wat is een persoonlijk plan, hoe kun je dit gebruiken om het keukentafelgesprek voor te bereiden en hoe stel je eigen stappenplan samen?

De brochure is een gezamenlijk product van het Huis voor de Zorg en de netwerkorganisaties FGL, Provinciaal Platform GGz & OGGz Zorgvragers Limburg, PAZ, PML en SOL.

Link naar brochure “Handig om te weten en om niet te vergeten”

App Keukentafelgesprek voor smartphones én tablets
App Keukentafelgesprek

De app Keukentafelgesprek is beschikbaar voor smartphones én tablets! De app helpt je met je voorbereiding op het keukentafelgesprek.

De app Keukentafelgesprek bevat veel praktische informatie en tips. Daarnaast is het een hulpmiddel bij het maken van een (digitaal) persoonlijk plan. Handig om bij de hand te hebben vóór, tijdens en ná het keukentafelgesprek.

Download de app op je tablet of telefoon: in de Google Play Store (voor Android tablets en telefoons) en in de AppStore (voor iPad en iPhone).

 

Wat is een cliëntondersteuner?
Voorblad folder de clientondersteuner
De cliëntondersteuner is er voor jou!

Een cliëntondersteuner helpt mensen met een beperking en hun familie. Bijvoorbeeld bij het regelen van de juiste ondersteuning, het aanvragen van zorg of het regelen van een persoonsgebonden budget (pgb).

Bel of mail onze onafhankelijke cliëntondersteuners:
0900 – 243 81 81 of clientondersteuner@zorgbelang-brabant.nl (ook voor Zeeland).
Op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur.

Open en lees de folder “onafhankelijke clientondesteuner”

Brochure “Toegang tot hulpmiddelen voor mensen met een complexe hulpvraag”:
Voorblad brochure Toegang tot hulpmiddelen bij complexe hulpvraag

Brochure “Toegang tot hulpmiddelen voor mensen met een complexe hulpvraag” is een hulpmiddel waarmee je sterker kunt staan in het gesprek met de Wmo-consulent van je gemeente.

Hulpmiddelen of woningaanpassingen zijn voor mensen met een complexe hulpvraag essentieel om zo goed en zelfstandig mogelijk te kunnen meedoen. Ieder(in) heeft – samen met de Dwarslaesie organisatie Nederland, spierziekten Nederland, de vereniging voor revalidatieartsen en VNG – een brochure ontwikkeld met tips en adviezen voor iedereen die bij het aanvraagproces is betrokken.

Tips en advies
De brochure bevat tips en adviezen voor de aanvrager, Wmo-consulent en (revalidatie)artsen en behandelaren. De brochure kan lokaal een goede basis zijn om met gemeente, pg-organisaties en betrokken (revalidatie)artsen in gesprek te gaan over de verbetering van de uitvoering. 

Maatwerk
Het toewijzen van een hulpmiddel of woningaanpassing is maatwerk. Soms is haast geboden. De huidige uitvoeringspraktijk en procedures zijn hier niet altijd op berekend. Snel en goed contact tussen de revalidatiearts, zorgprofessionals, wmo-consulenten en de cliënt is daarom van groot belang. Naast het publiceren van de brochure wordt met VNG en VWS samengewerkt in het realiseren van een bredere aanpak voor verbetering van de bestaande uitvoeringspraktijk.

Lokaal aan de slag
Met deze brochure kunt u bij uw gemeenten in gesprek over hoe het hulpmiddelen beleid is geregeld. Kijk bijvoorbeeld of er goede afspraken zijn gemaakt voor het aanvragen en toekennen van complexe zorgvragen.

Link naar Brochure Toegang tot hulpmiddelen complexe hulpvragen (pdf) /2018-08-28

Bron: www.iederin.nl

Een man en vrouw aan een keukentafel
Het keukentafelgesprek.
Afbeelding: Autoriteitpersoonsgegevens.nl

ANBI

Fiscaal nr. ANBI: 8059 87 071 
KvK-nummer: 410 94 259

© PMB Eersel Alle rechten voorbehouden. Ondersteund door Reclamestudio Digi-Z.