Digitale toegankelijkheid

Wat is digitale toegankelijkheid?

Digitale toegankelijkheid betekent dat iedereen, óók mensen met een beperking, volledig gebruik kunnen maken van websites en apps. Dat iedereen online volledig mee kan doen.

Iedereen moet informatie die op websites of in apps te vinden is, kunnen lezen of beluisteren.

Iedereen moet gebruik kunnen maken van diensten die via het internet aangeboden worden.
Zoals, online je rijbewijs verlengen, je belastingaangifte indienen, iets kopen in een webwinkel, online vergaderen, samen beeldbellen, online een bibliotheekboek reserveren of een maaltijd bestellen.

Voor wie is digitale toegankelijkheid belangrijk?

Voor iedere websitebezoeker of app-gebruiker is het belangrijk dat websites en apps volledig toegankelijk zijn. Want een toegankelijke website of app verhoogt voor iederéén het gebruiksgemak.
Maar digitale toegankelijkheid is echt noodzákelijk voor mensen met een beperking.

Wat hebben mensen met een beperking nodig?

Wat mensen met een beperking nodig hebben, om goed gebruik te kunnen maken van een website of app, verschilt per beperking.

1. Visuele beperking (blinden, slechtzienden en kleurenblinden):

Ondersteuning voor voorleessoftware, met toetsenbord kunnen navigeren (i.p.v. met de muis), tekst kunnen vergroten, goed kleurcontrast, alternatieve teksten voor afbeeldingen, lineaire en logische opmaak.

2. Auditieve beperking (doven en slechthorenden):

Ondertiteling of transcriptie bij video, lineaire en logische opmaak, eenvoudig Nederlands.

3. Mensen met een beperkte handfunctie:

Met toetsenbord kunnen navigeren of spraaknavigatie, ruimte om invoervelden heen, grote, aanklikbare acties.

4. Verstandelijke/cognitieve beperking:

Rustige vormgeving, duidelijke en logische navigatie, eenvoudig Nederlands.

5. Mensen met autisme of dyslexie:

Rustige vormgeving, eenvoudige en korte zinnen.

Meer info: www.iederin.nl.

Project “Belang van bruikbare & toegankelijke websites”

Doel

Ons doel is om het belang van bruikbare & toegankelijke websites onder de aandacht te brengen bij bijvoorbeeld bedrijven, horecagelegenheden, winkels en instanties in de gemeente Eersel.

Onderzoek

Namens het Platform voor Mensen met een Beperking (PMB Eersel) onderzoekt een persoon met ICT-ervaring de bruikbaarheid en toegankelijkheid van jouw website. En hoe de toegankelijkheid van deze website verbeterd kan worden.

Vervolgens wordt er een document opgesteld om de gebruiksvriendelijkheid van jouw website te verbeteren. Hierin staan enkele concrete verbeterpunten. Ook wordt beschreven hoe jij als beheerder de website zou kunnen aanpassen.  Bijvoorbeeld hoe jij het contrast kunt vergroten van de kleuren, zodat slechtzienden de tekst op uw website beter kunnen lezen. 

Een brief met toelichting en bovengenoemde verbeterpunten sturen wij naar jou op. Wij vragen jou om contact met ons hierover op te nemen.

Op deze manier hopen wij ons doel te bereiken. Bedankt voor jouw samenwerking.

 

De app ‘Denken in Beperkingen’

App vergroot bewustzijn over digitale toegankelijkheid

Smartphone met App Denken in beperkingen

De app ‘Denken in Beperkingen’ wil appontwikkelaars leren hoe je apps het beste ontwikkelt met aangepaste toegankelijkheidsfuncties voor gebruikers met een beperking. De app is afkomstige van de Nederlandse ontwikkelaar Brthrs.

Brthrs is een expert in het ontwikkelen van digitale toepassingen voor mensen met een beperking. Nu heeft het bedrijf ook een app uitgebracht die andere appbouwers moet ondersteunen, en heen helpt om te denken in beperkingen.

Infokaarten

Nu houden veel app- en websitebouwers soms wel rekening met richtlijnen om hun content toegankelijk te maken, maar daarom begrijpen ze nog niet wat er speelt bij hun doelpubliek. Denken in Beperkingen toont per beperking de do’s en don’t’s rond de toegankelijkheid op handige infokaarten. Zo leer je je echt verplaatsen in mensen met een beperking. De app maakt onder meer een onderscheid tussen fysieke beperkingen, spraakbesprekingen, visuele beperkingen en en auditieve beperkingen.

Digitale toegankelijkheid

Toch gaat de app nog verder, want je kan achteraf je kennis ook testen in korte quizjes. Zo weet je ook zeker dat je alle kennis uit de app in je langetermijngeheugen opslaat. Daarnaast kan de app elke week een nieuwe pushnotificatie sturen met daarin een nuttig weetje omtrent digitale toegankelijkheid.

De app is gratis te downloaden voor telefoons met iOS en Android. Meer informatie is hier te vinden.

Smartphone beeld mogelijkheden van de App uit

Meldpunt Ontoegankelijk voor Apps

Screenshot van een gsm

Het is belangrijk dat apps voor iedereen toegankelijk zijn. Maak een melding wanneer een app ontoegankelijk is. Wij leggen contact met de ontwikkelaars en helpen ze om de app toegankelijk te maken.

Download de Ontoegankelijk app om meldingen te maken.

www.ontoegankelijk.nl

Logo app ontoegankelijkheid

Online overleg of bijeenkomsten?

Maak het toegankelijk voor iedereen!

Door de coronacrisis werken, leren en recreëren we noodgedwongen veel op afstand en online.
Hoe zorg je dat mensen met een beperking ook mee kunnen doen aan een online vergadering?

We geven vier basistips om je online bijeenkomst of overleg toegankelijk te maken voor iedereen.

1. Begrijpelijke taal:

In Nederland zijn ruim twee miljoen laaggeletterden en mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Deze mensen hebben baat bij begrijpelijke taal. Veel mensen vinden het prettig wanneer je geen moeilijke woorden gebruikt, zoals afkortingen of vaktermen.
Spreek rustig en vermijd ‘dure’ of lange woorden. Spreek in korte zinnen.

2. Gebarentolk:

In de meeste platforms kun je een gebarentolk als deelnemer toevoegen aan de online vergadering. De deelnemer die de gebarentolk nodig heeft, kan meestal zelf de tolk ‘vastpinnen’ en groter in beeld zien. Zo kan hij of zij de vertaling naar Nederlandse Gebarentaal beter aflezen.

3. Schrijftolk of re-speaker:

Bij videovergaderingen kun je een schrijftolk of re-speaker inzetten.
Een schrijftolk zet het gesproken woord om via een speciaal toetsenbord.
Een re-speaker spreekt dat wat gezegd wordt nog eens rustig en duidelijk na. Een re-speaker doet dat via spraakherkenning.
Een schrijftolk kan worden ingezet op tolkuren van een persoon of een organisatie met tolkuren. Heb je geen tolkuren? Dan moet je de schrijftolk net als de re-speaker zelf betalen.
Zowel de schrijftolk als de re-speaker kunnen live de tolktekst produceren via Text on Tap. Text on Tap projecteert de tolktekst via een apart linkje of over het beeldscherm heen. 

4. Audiodescriptie:

Een videovergadering maak je voor blinde en slechtziende mensen toegankelijk door visuele informatie te beschrijven met gesproken woorden. Wanneer je bijvoorbeeld een foto of dia laat zien in de vergadering, beschrijf dan wat er te zien is en lees de tekst voor.
Soms kan het prettig zijn dat een nieuwe spreker eerst even zijn naam (en functie) noemt voordat hij of zij begint met spreken. 

  1.  
Jongen met verstandelijke beperking met iPad op schoot

Jongen met verstandelijke beperking met iPad op schoot
Bron: Ieder(in)

Een online vergadering. Een laptop met 4 gezichten van deelnemers aan de vergadering.

Online vergadering
Bron: iBestuur online Beeld: Veron Wormeester


ANBI

Fiscaal nr. ANBI: 8059 87 071 
KvK-nummer: 410 94 259

© PMB Eersel Alle rechten voorbehouden. Ondersteund door Reclamestudio Digi-Z.