Skip to main content

Terugblik activiteiten

2017

Logo Week van de Toegankelijkheid

Week van de Toegankelijkheid 2017

– Slechthorendheid, een onzichtbare beperking –

In de week van de Toegankelijkheid vragen mensen met een beperking aandacht voor een toegankelijke samenleving.

Het thema van dit jaar is: Slechthorendheid, een onzichtbare beperking

Dit jaar organiseert het Platform voor Mensen met een Beperking gemeente Eersel (PMB Eersel) in samenwerking met KBO Eersel en de Stichting Steunfonds Gezondheidszorg Kempenland een themamiddag over slechthorendheid.

Het is heel lastig voor de mensen die slechthorend zijn, maar ook voor zijn/haar omgeving.

Wat zegt U?
We spreken van slechthorendheid als je > 35 decibel gehoorverlies hebt.

35 Decibel, wat wil dat zeggen? Je hoort o.a. een speld niet meer vallen en ook de piepjes van de magnetron hoor je niet.
Ongeveer 600.000 mensen dragen een hoortoestel, dat is 1/3 van het aantal slechthorenden.

Hoe merk je dat je gehoor achteruit gaat?
· Je zet de tv steeds harder;

· de deurbel en telefoon hoor je niet meer;
· en ook de piepjes van de magnetron hoor je niet;
· een gesprek in een groep kun je niet meer volgen;
· je voelt je onzeker in de auto, omdat je geen geluiden meer hoort.

Onderneem aktie!
Wacht niet te lang om in aktie te komen als je vermoedt dat je gehoor achteruit gaat. Je mist anders zoveel. 

Je hebt tevens meer gewenningsproblemen als je te lang wacht en je raakt in een isolement. 
Bedenk wel dat een gehoorapparaat een hulpmiddel is en jouw gehoororgaan niet vervangt!   

 Wat kun je doen?
Ga naar de huisarts en vraag een verwijzing naar een Audiologisch Centrum, een KNO-arts of een audicien. 

Zorg ervoor dat je naar een erkende audicien gaat met het StAr certificaat.

Tips bij de aanschaf van een gehoorapparaat
· Kijk eerst naar je zorgverkeringspolis. Wat wordt er vergoed door de basisverzekering en uw eventuele 
  aanvullende verzekering. En houd ook rekening met uw eigen risico.
· Zorg ervoor dat je mag blijven proberen totdat je voor jou een zo goed mogelijk apparaat hebt.

Voor meer informatie zie: 
www.stichtinghoormij.nl of mail naar: eindhoven.secretaris@stichtinghoormij.nl

Niets zien scheidt de mensen van de dingen.
Niets horen scheidt de mens van de mensen. 

 

Ik ben slechthorend. Spreek langzaam en duidelijk, maak oogcontact

Aandacht gevraagd: Over het hoofd gezien!… De geleidestroken

De geleidestroken

Voor menigeen nog een ONBEKEND FENOMEEN… iets bijzonders. Ze worden dan ook regelmatig over het hoofd gezien!

Oftewel er worden fietsen, kliko’s, reclameborden, auto’s of andere obstakels op de stroken geplaatst met alle gevolgen van dien. Zich niet bewust van de consequenties die deze onbewuste actie tot gevolgen kan hebben. Van desoriëntatie, lichamelijk letsel tot beschadiging van uw eigendom.

Auto geparkeerd op een geleidestrook

Wat is een geleidestrook

Deze geleidelijnen, geleidestroken zijn aangelegd voor blinden en slechtzienden,

zodat ze zelfstandig aan het verkeer kunnen deelnemen;
zodat ze zich kunnen oriënteren;
zodat ze gemakkelijker de weg kunnen vinden;
om hun erop alert te maken dat er een verandering is in de looproute.

Er zijn verschillende soorten geleidestroken/lijnen/noppen. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • Voorbeeld van een geleidestrook, geleidelijn
 • Nog een voorbeeld van de geleidestrook, geleidelijn

  Bedankt voor uw alertheid en inleving!

  We draaien het eens om! Dit heeft het PMB Eersel al bereikt!

  Het PMB Eersel – Platform voor Mensen met een Beperking, gemeente Eersel – heeft in de afgelopen jaren heel wat bereikt! Wellicht niet direct zichtbaar.

  Het platform is echter een actieve belangenorganisatie. Op de achtergrond is zij erg actief en probeert zijn via allerlei wegen haar doel te bereiken. Waaronder het beïnvloeden van besluitvormingen door middel van inspraak in vergaderingen betreffende besluiten van het veiligheidsplan, Inclusief Beleid etc.

  Een belangrijke rol hierin speelt haar samenwerking met de gemeente Eersel, andere instanties, zoals dorpsraden en het GOW Welzijnswerk, en lokale, regionale en landelijke belangenorganisatie. Maar zeker ook haar vertegenwoordiging in de Wmo Adviesraad voor de diverse doelgroepen.

  GEDULD is hierbij een schone zaak en een lange adem is er voor nodig. Dit wordt nu eindelijk beloond, het begint nu duidelijk haar vruchten af te werpen.

  Wat dan wel, denkt u! Hieronder enkele voorbeelden:

  Door overleg/inspraak met de gemeente en/of andere organisaties is o.a. het volgende bereikt:

  • De aanleg van een trottoir in de Schadelijk en de Poten (wijk Kerkebogten).
  • De Kapelweg is aangepast.
  • Het pad Houtwal wordt regelmatig geëgaliseerd.
  • We hebben er mede voor gezorgd dat het rolstoelpad bij het Laarven behouden is.
  • De vloer van de parkeergarage van het gezondheidscentrum Dolium is vernieuwd (was te glad) en de invalidenparkeerplaatsen zijn verlegd. Ook zijn er aanpassingen bij de lift en de ingang aangebracht.
  • Een blindengeleidestrook is aangelegd vanuit de ingang van het gezondheidscentrum Dolium naar de weg toe.
  • Diverse aanpassingen in de wijk Kerkebogten te Eersel, zoals verplaatsen van paaltjes; andere afwateringsgootjes.
  • Het project Hobbels en Bobbels, maatschappelijke stage voor leerlingen van het Rythovius College, waarbij accommodaties op toegankelijk getoetst zijn.
  • Automatische deuren bij de diverse MFA’s.
  • De gemeente het PMB Eersel betrekt bij schouwingen van wijken en beleidsplannen o.a. Inclusief Beleid.
  • Mee mogen denken tezamen met de buurtverenigingen over de aanleg van speelruimtes.
  • Eenvoudigere procedure bij aanvraag individuele invalidenparkeerplaats.

  Bewustwording

  Het PMB Eersel heeft een prachtig scholenvoorlichtingsproject. De groepen 7 en 8 van alle basisscholen van de gemeente Eersel krijgen voorlichting over het leven met een beperking. De leerlingen ervaren ook zelf hoe het is om een beperking te hebben door middel van workshops, zoals oefeningen in een rolstoel of met een blindengeleidestok.

  De leerlingen krijgen op deze manier een beter en positiever beeld van mensen met een beperking. Ze ervaren dat deze personen, gewone mensen zijn net als iedereen en zo ook behandelt wensen te worden. Het neemt vooroordelen weg.

  Dit project is uitgebreid. Binnenkort gaat het voorlichtingsteam ook een sessie verzorgen aan een aantal ambtenaren van de gemeente Eersel van verschillende afdelingen, waaronder de afdeling uitvoering.

  Voorbeelden van activiteiten

  • Week van de Toegankelijkheid van 2011-2017:
  • Naar buiten; ervaar een rit met obstakels van het Dolium naar het gemeentehuis.
  • Meer dan welkom; samen in beweging bij v.v. Dees te Wintelre.
  • 1ste Rolstoel wandelevenement.
  • Participatiewet? Eitje… of toch niet! Informatiemiddag.
  • Burendag Molenakkers & Week van de Toegankelijkheid 2016 ineen!
  • Oproep in 2013/2014 aan alle politieke partijen om aandacht te vragen voor de toegankelijkheid, bereikbaarheid en bruikbaarheid van de openbare ruimte in het algemeen en in het bijzonder voor de wijk Kerkebogten. En aandacht voor het Inclusief Beleid, want meedoen is een mensenrecht.
  • In 2016 en 2017 deelname van rolstoelgebruikers aan de laatste dag A4D.
  • In 2017 bijeenkomst georganiseerd i.s.m. de KBO Eersel over slechthorendheid.
  • Aandacht gevraagd: Over het hoofd gezien!… De geleidestroken (bij bushaltes en oversteekplaatsen. 

  Momenteel zijn we o.a. druk met het volgende:

  • Het realiseren van een rolstoelpad bij het Grootmeer te Wintelre i.s.m. de Leefbaarheidsgroep te Wintelre en in Eersel vanuit Natuurpoort TerSpegelt.
  • Het schouwen van diverse wijken/dorpen in de gemeente Eersel.
  • Het in kaart brengen van de status van de uitvoering van het Inclusief Beleid door de gemeente Eersel i.s.m. beleidsambtenaar.
  • In overleg hoe we het gezondheidscentrum Dolium beter toegankelijk kunnen maken.

  Dit is nog maar het topje van de ijsberg!

  Het PMB Eersel blijft zich actief inzetten om haar doel te bereiken namelijk het realiseren van een samenleving waarin iedereen mee kan doen en mee telt! Iedereen met of zonder een beperking, jong en oud. Naast het opkomen van de belangen voor mensen met een beperking biedt het ook ondersteuning en geeft adviezen.

  Haar Motto: 
  Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat het gewoon vanzelfsprekend wordt, dat iedereen met of zonder beperking overal gewoon mee kan doen!

  Het belangrijkste is dat mensen met een beperking het gevoel hebben dat ze welkom zijn, het gevoel krijgen dat ze erbij horen.