Skip to main content

Terugblik activiteiten

2018

Logo Week van de Toegankelijkheid

Week van de Toegankelijkheid 2018

– Vrije tijd: Lekker vrij! Doen wat je zelf wilt –

In de week van de Toegankelijkheid vragen mensen met een beperking aandacht voor een toegankelijke samenleving.

Het thema van dit jaar is: “VRIJE TIJD: Lekker vrij! Doen wat je zelf wilt”

Een mooie reden voor het Platform voor Mensen met een Beperking gemeente Eersel (PMB Eersel) om met een activiteit aan te sluiten bij het evenement “Eersel beweegt”.

3e Editie EERSEL BEWEEGT! 

Tijdens deze week wil men laten zien hoe belangrijk het is dat mensen met een beperking net als iedereen mee kunnen doen, wat het bewegen, sporten betreft is er nog veel werk aan de winkel.

Het PMB Eersel organiseert naast deelname aan de Fit Boulevard – welke sporten heeft de Kempen te bieden voor mensen met een beperking, tevens een workshop om te ervaren hoe het is om met een gezichtsbeperking te bewegen.

Tevens is het PMB Eersel trots op haar lid Ilse van Kemenade. Zij is met haar e-hockey team GP Bulls E1 Nederlands kampioen geworden en zal tijdens Eersel Beweegt gehuldigd worden.

Week van de Toegankelijkheid 2018 flyer deel 1 Week van de Toegankelijkheid 2018 flyer deel 1
Week van de Toegankelijkheid 2018 flyer deel 2 Week van de Toegankelijkheid 2018 flyer deel 2

PMB Eersel zeer content met DONATIE door Recreatiepark TerSpegelt

Het Platform voor Mensen met een Beperking gemeente Eersel (PMB Eersel) is blij verheugd met de Donatie, een gulle gift van € 645,00 door Recreatiepark TerSpegelt.

Zij wil het bedrag besteden aan bewegwijzering en promotie van obstakelvrije (toegankelijke) wandelroutes in de gemeente Eersel. Daarnaast bestaat de wens om het Toegankelijk Ommetje verder uit te breiden.


Het Toegankelijk Ommetje is op 13 juli jl. geopend bij Natuurpoort TerSpegelt. Het pad is circa 800 meter en loopt over het bestaande Kabouterpad. Het Ommetje is in samenwerking met PMB Eersel, gemeente Eersel, provincie Noord-Brabant, IVN, Staatsbosbeheer en Recreatiepark TerSpegelt ontwikkeld.

Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan heeft Recreatiepark TerSpegelt dit ommetje geschonken en heeft daarmee een begin gemaakt voor de aanleg van een obstakelvrije (toegankelijke) wandelroute.

Week van de Toegankelijkheid 2018 – “VRIJE TIJD : Lekker vrij! Doen wat je zelf wilt”

De ontvangst van de donatie is mooi getimed en valt zowat samen met de Week van de Toegankelijkheid 2018. Tijdens deze week wil men laten zien hoe belangrijk het is dat mensen met een beperking net als iedereen mee kunnen doen. Daar hoort bij uitstek het genieten van de natuur in de Brabantse Kempen bij, zoals het maken van een heerlijke wandeling.

Zodra het PMB Eersel het beoogde doel heeft gerealiseerd, zal zij dit uiteraard publiceren.

Overhandiging check aan PMB Eersel door TerSpegelt

Publicatie april 2018 – voorafgaand aan de donatie
TerSpegelt verhardt Kabouterpad en maakt daarmee het begin van een TOEGANKELIJK OMMETJE 
Toegankelijk ommetje

Een goed begaanbaar wandelpad, dat te gebruiken oftewel toegankelijk is, voor onder meer mensen met een beperking (in een rolstoel, met rollator, slechtziend e.d.) tot mensen die graag een ommetje met een kind in een buggy of kinderwagen willen maken.

Momenteel is men volop in onderhandeling om een “toegankelijk ommetje” van enkele kilometers te realiseren bij Natuurpoort TerSpegelt te Eersel. Daar vele partijen hierbij betrokken zijn, verloopt dit echter moeizaam.

De eigenaar van Recreatiepark TerSpegelt heeft derhalve besloten alvast een start te maken met het “toegankelijk ommetje” door het Kabouterpad te verharden. De kosten hiervan heeft Recreatiepark TerSpegelt voor zijn rekening genomen. De verharding van het Kabouterpad is onlangs gerealiseerd.

Het pad heeft een afstand van circa 800 meter en het startpunt is bij Natuurpoort TerSpegelt.

Enquête
Daarnaast is er een enquête uitgezet door het PMB Eersel over de behoefte aan een “toegankelijk ommetje”. De uitkomst van deze enquête zal onder meer bepalen of het “toegankelijk ommetje” uitgebreid gaat worden tot enkele kilometers.

Officiele opening Kabouterpad Officiele opening Kabouterpad
Een paaltje in de vorm van een kabouter Een paaltje in de vorm van een kabouter
Brief van PMB Eersel aan:
Alle politieke partijen betreffende Gemeenteraadsverkiezingen 2018 – Inclusief Beleid

25-11-2017

Geachte dames en heren,

De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur! In de programma’s van de politieke partijen mag ons inziens de IMPLEMENTATIE VAN HET VN-VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP niet ontbreken.
Met dank aan ZET voor de uitgevoerde quickscan, heeft PMB gemeente Eersel een document opgesteld met de meest belangrijke punten. Bijgesloten doen wij u dit document “INCLUSIEF BELEID GEMEENTE EERSEL” toekomen.

Tegelijk vragen wij u vriendelijk doch ook dringend, dit thema niet te vergeten bij het opstellen van uw verkiezingsprogramma en in uw beleidsprogramma’s!

Meer informatie over onze organisatie vindt u in onze brochure, welke u kunt downloaden op www.PMBeersel.nl.

Mocht u nog vragen hebben of toelichting wensen, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Bij voorbaat dank, met vriendelijke groet,

namens het bestuur van PMB Eersel

De Directie Rabobank De Kempen betreffende Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid geldautomaat Rabobank in Eersel

Aan: Directie Rabobank De Kempen
Van: PMB gemeente Eersel

Datum: 14-09-2018

Onderwerp: Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid geldautomaat Rabobank in Eersel

Geachte heer, mevrouw,

Het Platfom voor Mensen met een Beperking (PMB Eersel) in de gemeente Eersel, in Algemene Leden- Vergadering bijeen op woensdagavond 12 september 2018, vraagt uw aandacht voor het volgende:

Onlangs werd in het dorp Eersel een geldautomaat (unit) geplaatst vóór het gebouw van de Rabobank dat korte tijd daarna werd gesloten of liever gezegd werd opgeheven omdat er nog maar weing bezoekers kwamen.

Voor mensen met en beperking blijkt deze verandering grote, soms zelfs onoverkomelijke, gevolgen te hebben. Bijvoorbeeld: onoverkomelijk voor blinden en slechtzienden omdat de spraakfunctie niet meer beschikbaar is, wat betekent dat de pinautomaat voor hen onbruikbaar is geworden. Ander voorbeeld: voor de toegangsdeur naar de stortingsautomaat is een flinke verhoging aangelegd, zonder enige beveiliging. Zeker voor hulpbehoevenden, al of niet gebruik makend van een hulpmiddel, is dit niet bepaald zonder gevaar.

PMB behartigt de belangen voor mensen met een beperking in de gemeente Eersel. Zie eventueel ook www.pmbeersel.nl . Bereikbaarheid, Toegangkelijkheid en Bruikbaarheid zijn kernwoorden die passen bij een Inclusieve Samenleving, een samenleving waaraan iedereen, zoveel mogelijk zelfstandig deel kan nemen, dus ook mensen met een beperking.

Namens de Algemene Leden Vergadering van PMB vraagt het bestuur van PMB beleefd doch dringend om de hiervoor omschreven unit (foto bijgevoegd) en de direkte omgeving, graag zo spoedig mogelijk, zodanig in te richten dat de Bereikbaarheid, de Toegankelijkheid en de Bruikbaarheid voor iedere bezoeker gewaarborgd zijn.
Dus ook voor mensen met een beperking die per definitie altijd een sterke minderheid vormen. Van een bank, geworteld in de samenleving, mag verwacht worden dat dit aspect spoedig de gevraagde aandacht krijgt.

Namens het bestuur van PMB,

J.M.M. (Jan) de Mol Secretaris/penningmeester