Skip to main content

Terugblik activiteiten

2019

Logo Week van de Toegankelijkheid

Week van de Toegankelijkheid 2019

– VRIJ ZICHT! Kruip eens in de huid van een slechtziende of blinde –

In de week van de Toegankelijkheid vragen mensen met een beperking aandacht voor een toegankelijke samenleving. Dit jaar organiseert het Platform voor Mensen met een Beperking in samenwerking met KBO afdeling Eersel een voorlichting met als gastspreker Koninklijke Visio.

Een gevarieerde, verrassende en interessante voorlichtingsmiddag voor iedereen met of zonder visuele beperking in het kader van de Week van de Toegankelijkheid 2019 met als motto Iedereen doet mee!

Op 10 oktober in Ontmoetingscentrum Eikenburg te Eersel heeft een medewerker van de Koninklijke Visio eenvoudige uitleg over een aantal veelvoorkomende oogaandoeningen gegeven; wat een visuele beperking inhoudt, wat men waarneemt en informatie over hulpmiddelen en de aanvraag ervan.

Daarnaast waren er diverse demo’s van hulpmiddelen, waaronder passend lezen (door bibliotheek De Kempen) en een OrCam.
De mogelijkheid om in gesprek te gaan met personen met een visuele beperking met jarenlange ervaring. 
En tevens de mogelijkheid om het zelf te kunnen ervaren! Hiervoor waren blindegeleidestokken met brillen die een oogaandoening nabootsten aanwezig.
Een unieke belevenis.

Het zelf ervaren, is de beste manier om iemand zijn beperking te begrijpen. Dan pas heb je enig idee, kom je tot het besef wat het inhoudt om bijvoorbeeld slechtziend of blind door het leven te gaan. 
Volgens wethouder Beex, die de ervaring aandurfde, past dit ook perfect binnen de inclusie agenda 2019-2020 van de gemeente Eersel. Bewustwording is de belangrijkste pijler binnen deze beleidsnotitie.

Het bewust worden van, het besef = begrip voor iets of iemands situatie = acceptatie.

 • Flyer Week van de Toegankelijkheid 2019 Flyer Week van de Toegankelijkheid 2019
 • Presentatie door Visio, afbeelding van het oog Presentatie door Visio, afbeelding van het oog
 • Hulpmiddelen verstrekt via Visio Hulpmiddelen verstrekt via Visio
 • Wethouder Beex met oogmasker en blindegeleidestok Wethouder Beex met oogmasker en blindegeleidestok
  In Eersel telt iedereen mee!
  Op 7 november jl. is het Manifest ‘Iedereen doet mee!’ ondertekend.

  De gemeente Eersel ondertekende samen met Platform voor Mensen met een Beperking gemeente Eersel (PMB Eersel) en Adviesraad Sociaal Domein Eersel (ASD gemeente Eersel) het manifest “Iedereen doet mee”.

  De gemeente Eersel wil een echte inclusieve gemeente zijn voor mensen met en zonder handicap, beperking of kwetsbaarheid. Iedereen is gelijkwaardig.

  Meer over de Inclusie agenda, zie Iedereen doet mee, Inclusie agenda/beleid.

  Ondertekening manifest door voorzitter PMB Eersel, voorzitter ASD en wethouder Beex

  Inclusie agenda “Waarom moeilijk doen als het samen kan!”
  Iedereen doet mee!

  Daar waren we het allemaal mee eens toen het VN Verdrag inzake de rechten van personen 
  met een handicap geratificeerd oftewel ondertekend werd.

  Het VN-verdrag is in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat iedereen overal mee kan doen 
  in onze samenleving. Dus dat Nederland toegankelijk en inclusief wordt voor iedereen, ongeacht leeftijd, culturele achtergrond, gender, inkomen, talenten en beperkingen.

  Het in de praktijk brengen hiervan gaat niet zonder slag of stoot en zal geleidelijk aan plaatsvinden. Het is belangrijk om alle neuzen dezelfde richting in te krijgen.

  Om het VN-verdrag zo goed mogelijk toe te kunnen passen in de gemeente Eersel, zijn beleidsambtenaren, tezamen met PMB Eersel (Platform voor Mensen met een Beperking gemeente Eersel) en ASD (Adviesraad Sociaal Domein Eersel), aan de slag gegaan om een beleidsstuk (speerpunten en actiepunten) op te stellen. Dit beleidsstuk wordt de inclusie agenda genoemd en heeft als titel “Waarom moeilijk doen als het samen kan!”.

  Op dinsdag 1 oktober 2019 is deze inclusie agenda gepresenteerd aan de gemeenteraad van Eersel. De bijeenkomst met de raad ging van start met een interessante workshop van Martine Baadenhuijsen. Zij liet de aanwezigen ervaren hoe lastig het is je weg te zoeken in een groep als je een beperking hebt.

  Workshop aan raadsleden en wethouders