vier studenten

Oproep: inclusief onderwijs (mbo, hbo en wo) in het regeerakkoord

Op 4 april stuurt Ieder(in) samen met studentenorganisaties een brief naar de informateurs met daarin een oproep om toegankelijk onderwijs voor studenten met een beperking vast te leggen in het regeerakkoord. De toegankelijkheid van het onderwijs moet veel minder vrijblijvend worden. Wettelijke kaders voor de toegankelijkheid van mbo’s, hogescholen en universiteiten zijn nodig.

Keer op keer laat onderzoek zien dat in het mbo, hbo en wo allerlei drempels bestaan die maken dat studenten met een beperking belemmerd worden door de manier waarop het onderwijs wordt ingericht. In de brief roepen JOBmbo, LSVb (de Landelijke Studentenvakbond), ISO (Interstedelijk Studenten Overleg), JongPIT en Ieder(in) op om drie doelstellingen voor toegankelijk onderwijs vast te leggen in het regeerakkoord.

1. Geen fysieke drempels meer in het onderwijs

Onderwijsinstellingen op het mbo, hbo en wo moeten periodiek getoetst worden op de toegankelijkheid van hun onderwijsgebouwen en de toegangsroutes. Stilte- en rustruimtes moeten op elke onderwijsinstelling in samenspraak met studenten met een beperking worden vormgegeven.

2. Geen digitale drempels meer in het onderwijs

Er moet een wettelijk kader komen waar onderwijsinstellingen zich aan moeten houden als het gaat om de digitale toegankelijkheid van hun onderwijs en informatievoorziening, zodat studenten kunnen rekenen op een digitaal toegankelijke website en elektronische leeromgeving. Hoorcolleges moeten hybride worden aangeboden, en ook meer interactieve werkvormen moeten waar nodig vanuit huis te volgen zijn voor studenten met een beperking.

3. Geen financiële drempels meer voor studenten met een beperking

Uit onderzoek blijkt dat de financiële positie van studenten met een beperking slechter is dan die van hun medestudenten zonder beperking. Regelingen zoals het mbo-studentenfonds, het studentondersteuningsfonds (voorheen profileringsfonds) en de gemeentelijke studietoeslag zijn voor studenten onvindbaar en ontoereikend. Deze regelingen moeten zoveel mogelijk centraal worden belegd, en de informatievoorziening moet beter. Ook is een financiële verruiming van deze regelingen nodig.