vrouw met visuele beperking

Verkiezingen Provinciale Staten: zo kan iedereen stemmen

Iedereen die stemrecht heeft, moet zelfstandig kunnen stemmen; ook als je in een rolstoel zit, niet goed ziet of hoort, of moeite hebt met ingewikkelde teksten of formulieren. In onze geactualiseerde themapagina Verkiezingen vind je veel informatie over het organiseren van toegankelijke verkiezingen. Interessant voor gemeenten, belangenbehartigers en natuurlijk voor stemmers met een beperking.

Verkiezingen Provinciale Staten: waar gaat het over?

Op 15 maart 2023 zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten. Bij deze verkiezingen kies je de leden van de Provinciale Staten. De Provinciale Staten zijn de ‘Tweede Kamer’ van de provincie. Zij bepalen het beleid van de provincie; ook op beleidsterreinen die invloed hebben op de toegankelijkheid van de samenleving en op participatie. Daarnaast hebben deze verkiezingen ook indirect invloed op de landelijke politiek: de leden van de Provinciale Staten kiezen namelijk de 75 leden van de Eerste Kamer.

Zo kan iedereen stemmen

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het inrichten van toegankelijke stembureaus en voor een toegankelijk stemproces.  Toegankelijkheid is veel meer dan zorgen voor een oprijplaat bij een stemlokaal. Het gaat ook over passende bejegening en begrijpelijke informatie. Let daarom op de volgende punten:

  • Fysieke toegankelijkheid
    Denk vooral aan toegankelijkheid en uitgankelijkheid, maar ook aan looplijnen voor blinden en slechtzienden. Steeds vaker hebben gemeenten ook een stemmal met soundbox waardoor blinde mensen zelfstandig kunnen stemmen.
  • Sociale toegankelijkheid
    Dit gaat over welkom heten en bejegening, maar ook dat je bijvoorbeeld werkt met een prokkelduo, en zorgt voor een prikkelarm stembureau en stembureauleden die (een klein beetje) Nederlandse Gebarentaal kennen.
  • Toegankelijke informatie
    Het is belangrijk dat informatie over de verkiezingen en over de voorzieningen die een gemeente treft, goed vindbaar, begrijpelijk en toegankelijk is voor iedereen.

Ben je als medewerker van de gemeente of als vrijwilliger betrokken bij de organisatie van de verkiezingen? Ga naar Zo kan iedereen stemmen.

Heb je een beperking en wil je weten wat er voor jou geregeld is om zelfstandig te kunnen stemmen? Ga naar Je stem uitbrengen.

Voer je campagne voor jouw politieke partij? Maak je politieke boodschap toegankelijk.

Heb je een beperking en wil je zelf de politiek in? Bekijk Zelf politiek actief.

Bron: www.iederin.nl – 16 december 2022