Afbeelding met diverse mensen. Boodschap is het maakt niet uit wat je bent, was gewoon je handen

Op naar een INCLUSIEF Eersel (gemeente) – Masterclass Inclusie

De gemeente Eersel heeft sinds 2019 een Inclusie Agenda. Iedere paar jaar worden ambtenaren, raad en college uitgedaagd om extra aandacht te geven aan dit onderwerp.

Dit jaar was dat middels twee masterclasses voor ambtenaren en een workshop voor de gemeenteraad, commissieleden en burgemeester en wethouders.

Inclusie werkgroep

Deze werden georganiseerd door onze eigen Inclusiewerkgroep, bestaande uit eigen ambtenaren, Adviesraad Sociaal Domein en Platform voor Mensen met een Beperking gemeente Eersel. Inclusionlab heeft de masterclasses uitgevoerd (masterclass is een workshop gegeven door een expert).

Wat is inclusie?

Inclusie gaat over ons allemaal. Ongeacht leeftijd, uiterlijk, beperkingen of talenten, taal, huidskleur, seksuele voorkeur, genderidentificatie enzovoort.

Iedereen heeft het recht deel te nemen aan onze maatschappij. Helaas is deze maatschappij niet voor iedereen toegankelijk om wat voor reden dan ook.

Iemand ervaart uitgesloten te worden van werk, school, vrije tijd, gezondheid. In de gemeente Eersel vinden we het belangrijk dat we ons hiervan bewust worden en actief aan de slag gaan om iedereen op gelijkwaardige voet mee te laten doen.

Eerste conclusies

Als gemeente Eersel hebben we inclusie al goed op de agenda, maar er is ook nog veel te gebeuren. De masterclasses en workshops werden enthousiast ontvangen en men is actief aan de slag gegaan met actiepunten, bewustwording van eigen beleidsvraagstukken.

De inclusieve lunch en borrel hebben gezorgd voor hilariteit en tegelijk een serieus inzicht in wat het inhoud om (voor slechts een half uurtje) een fysieke beperking te hebben. Het veranderen van perspectief heeft mensen aan het denken gezet.

Zowel de gemeenteraad als ambtenaren zijn aan de slag gegaan met vragen over onder andere inclusieve evenementen, bouwen van community’s in wijken en dorpen en digitale informatie.

Alle uitkomsten worden verwerkt in de quickscan (een snel onderzoek op hoofdlijnen) en deze wordt gedeeld met alle deelnemers om weer tot volgende stappen te komen.

Iedereen hartelijk dank voor deelname en harde werk.

De Inclusiewerkgroep gemeente Eersel
Maart 2023